Savonia

OKM: Savonialle uusia aloituspaikkoja tietotekniikan insinöörikoulutukseen

#SavoniaAMK

Savonia-ammatikorkeakoulu on saanut 34 uutta aloituspaikkaa insinööri AMK (tietotekniikka) koulutukseen itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen päättämästä noin 10 miljoonan euron rahoituksesta noin 6 miljoonaa euroa kohdistetaan korkeakoulujen uusiin aloituspaikkoihin ja noin 4 miljoonaa euroa alueen tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen.

Rahoituksen taustalla on tarve vahvistaa itäisen Suomen elinvoimaa Venäjän hyökkäyssodan seurauksena sulkeutuneen rajan sekä alueen rakenteellisten haasteiden, kuten työllisyystilanteen ja investointien puutteen vuoksi.

Rahoitus mahdollistaa yhteensä 257 uuden aloituspaikan lisäyksen itäisen Suomen alueelle vuonna 2023 alkaviin koulutuksiin. Ammattikorkeakouluille kohdentuu 182 uutta aloituspaikkaa.

Valinnat tehtiin korkeakoulujen esitysten pohjalta painottaen työvoima- ja osaajatarvetta sekä koulutusten kytkeytymistä korkeakoulun strategiaan.

Voimaa tutkimusinfrastruktuureille

Ministeriö myönsi rahoitusta kuudelle korkeakoululle myös tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen tai niiden päivittämiseen. Tutkimusinfrastruktuureilla tarkoitetaan välineitä, aineistoja ja palveluita, jotka mahdollistavat tutkimustyötä ja vahvistavat osaamista sekä tutkimus- ja innovaatiokapasiteettia.

Savonian saama infrastruktuurirahoitus kohdentuu hankkeelle: TutkA – TutkimusAineiston ja tutkimuksen digitalisointi – yhtenäinen tutkimusaineiston keruu- ja käsittely-ympäristö.

Lähde: OKM