Savilahden toimijat yhteistyöhön paremman unen puolesta: SmartSleep Lab tuo uusia mahdollisuuksia unitutkimukseen Kuopiossa

02.07.2021   Uutiset

Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitokselle perustettava SmartSleep Lab tarjoaa ainutlaatuiset puitteet unitutkimukselle sekä mahdollistaa terveysteknologiatoimijoille monipuolisen testausympäristön.

TKI- ja opetustoimintaan kehitetty avoimen datan laboratoriokonsepti vahvistaa Kuopion asemaa yhtenä unitutkimuksen tämänhetkisistä keskuksista koko Euroopassa. Hankkeen uutuusarvo on kansallisesti täysin ainutlaatuinen unen, vireystilan ja fysiologisten toimintojen mittaamiseen keskittyvä laboratoriokokonaisuus, joka toimii avoimen tieteen periaatteisiin nojaten.

Tämä mahdollistaa aikaisempaa lyhyemmät aikajänteet erilaisten terveysteknologiatuotteiden tuotekehitys-, testaus- ja validointitutkimuksille. Laboratorio mahdollistaa terveysteknologia-alan yritysten tuotteiden prototyyppien testauksen ja kliiniset validointimittaukset, sekä auttaa alan yrityksiä lääkintälaitteita koskevissa viranomaisprosesseissa. Laboratorio sijoittuu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle.

Laboratorio tulee toimimaan tiiviissä yhteistyössä Kuopion yliopistollisen sairaalan, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Itä-Suomen yliopiston eri tieteenalojen kanssa. Hankkeessa on mukana myös Kuopio Health -innovaatioekosysteemi ja useita alueen yrityksiä. 

— SmartSleep Lab vahvistaa jo ennestään monipuolista Savilahden terveyden ja hyvinvoinnin TKI-ympäristöä sekä niitä palveluita, joilla yhteistyötä lisätään yritysten ja TKI-organisaatioiden välillä uusien innovaatioiden ja yritysten syntymiseksi, toteaa Kuopio Healthin toimitusjohtaja Aki Gröhn.

Laboratorion perustuu avoimen tieteen periaatteisiin, ja tavoitteena on jakaa mitattavaa dataa koko tiedeyhteisön sekä elinkeinoelämän käyttöön. Jatkossa laboratorio tulee myös mahdollistamaan laajoja monitieteellisiä tutkimusprojekteja alueellisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

— SmartSleep Lab on merkittävä avaus, sillä se tukee tehokkaasti terveysteknologiaan liittyvää yritystoimintaa, alan tieteellistä tutkimusta sekä uusien diagnostiikka- ja hoitomenetelmien kehittämistä. SmartSleep Lab -hanke on hieno esimerkki sairaalan, yliopiston, ammattikorkeakoulun ja yritysten tiiviistä yhteistyöstä, kertoo Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimus- ja innovaatiojohtaja, professori Juha Töyräs.

Hanke alkaa elokuussa 2021. Pohjois-Savon liitto myönsi hankkeelle kaksivuotisen EAKR-rahoituksen REACT-EU-elpymisrahoituksesta osana EU:n Covid19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 430 000 euroa, josta Pohjois-Savon liiton rahoitusosuus on 70 prosenttia.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto