opiskelija tekniikan luokassa

Savolaiset yritykset kaipaavat korkeakouluilta osaamista, kehitystrendejä ja uutta teknologiaa

#SavoniaAMK

Tuoreen Pk-yritysbarometrin mukaan Savon alueen yritykset tekevät tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä ammattikorkeakoulujen kanssa yhteistyötä teki 15 prosenttia yrityksistä, kun koko maan alueella luku oli 12 prosenttia. Eniten yhteistyötä tehtiin koulutusyhteistyöhön, opinnäytteisiin sekä innovaatioiden kehittämiseen liittyen.

Etenkin koulutusyhteistyötä tehdään Savon alueella koko maan keskiarvoa vilkkaamin. Koulutusyhteistyötä teki 54 prosenttia, opinnäytetyöyhteistyötä 38 prosenttia ja innovaatioihin liittyvää kehittämistä 18 prosenttia yhteistyötä tehneistä yrityksistä.

Uusia osaajia korkeakouluista rekrytoi 14 prosenttia yrityksistä, myös tämä luku on maan keskiarvoa suurempi.

Barometrissa kysyttiin myös, mihin tuloksiin yrityksen yhteistyö korkeakoulujen tai tutkimuslaitosten kanssa on johtanut. Vastauksissa korostuvat tietopohjan ja osaamisen vahvistuminen, näkemys tulevaisuuden kehitystrendeistä ja markkinoinnista sekä uuden menetelmän, teknologian tai laitteen käyttöönotto.

– Savonia-ammattikorkeakoulun pitkäjänteinen yritysyhteistyö ja Business Center Pohjois-Savon monipuolisen palveluverkoston aktiivinen toiminta tuottavat selvästi tulosta, korostaa yrityspalvelujohtaja Kaija Sääski.

Pk-yritysbarometrissä on selvitetty suomalaisten pk-yritysten mielikuvia yleisestä suhdannekehityksestä ja oman yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Lisäksi on tiedusteltu muun muassa yrityksen kasvuun, kansainvälistymiseen ja rahoitukseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuksen on toteuttanut Taloustutkimus Oy Suomen Yrittäjien, Finnvera Oyj:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta.

Lähde: Savon Yrittäjät