Savonia-ammattikorkeakoululla monimuotoisia palveluja maahanmuuttaneille

17.08.2021   Uutiset

Savonia-ammattikorkeakoulu on tarjonnut monipuolisia palveluja maahanmuuttaneille vuodesta 2014 saakka. Viime lukuvuonna 2020–2021 maahanmuuttaneet opiskelivat Savoniassa huimat 2 566 opintopistettä, ja kun yhden opintopisteen saaminen vaatii 27 tunnin työn, niin kursseilla ja koulutuksissa ahkeroitiin lähes 70 000 tunnin ajan.

Haku käynnissä korkeakouluopintoihin valmentavaan koulutukseen

Savonia-ammattikorkeakoulu tarjoaa jälkeen verkossa korkeakouluopintoihin valmentavaa koulutusta maahanmuuttaneille. Koulutus on monialainen eli se sopii monen ammattialan ihmisille. Koulutus järjestetään 4.10.2021 – 1.4.2022 ja se laajuudeltaan 30 opintopistettä.

Hakuaika päättyy 31.8. Hae koulutukseen.

Koulutuksen avulla maahanmuuttaneen voi olla helpompi päästä opiskelemaan korkeakouluun. Koulutuksessa opiskelijat vahvistavat kielitaitoansa itsenäisen kielenkäyttäjän tasolta B1 seuraavalle tasolle B2.

Viime lukuvuonna Savonian valmentavassa koulutuksessa otettiin käyttöön valtakunnalliset suositukset, joiden perusteella toteutettu koulutus on yhdenmukainen myös muualla Suomessa järjestettävien koulutusten kanssa. Näin ollen valmentavan koulutuksen opiskelijat kaikkialla Suomessa saavat samat valmiudet valmentavista koulutuksista.

Tarjolla verkkokursseja perustasolta edistyneisiin kielenkäyttäjiin

Valmentavan koulutuksen lisäksi Savonia-amk tarjoaa myös lukuisia suomen kielen kursseja.

Suomen kielen verkkokursseja tarjotaan niin kirjallisen ja suullisen suomen eri kielitaitotasoilla kuin myös ammattisuomenkin kursseilla. Ammattisuomen kursseja järjestetään toistaiseksi sairaanhoitajille, lääkäreille, insinööreille ja opettajille. Erityisesti hoitoalan kurssit ovat olleet suosittuja. Verkkokurssit ja puheen sparraukseen keskittyvä kielikahvila ovat maksuttomia vuoden loppuun saakka.

Savonian omia tutkinto-opiskelijoita Savonia tukee suomen opinnoissaan ja auttaa löytämään sopivantasoiset vapaavalintaiset verkkokurssit pakollisten suomen kurssien lisäksi. Lisäksi kansainvälisiin tutkinto-ohjelmiin opiskelemaan tulevien suomen kielin oppimisen polkua pyritään sujuvoittamaan.

SIMHE-ohjaus on ilmaista palvelua maahanmuuttaneille

SIMHE-ohjauspalvelut (Supporting Immigrants in Higher Education) puolestaan on tarkoitettu heille, jotka ovat suorittaneet toisen asteen tutkinnon, opiskelleet korkeakoulussa tai jo suorittaneet korkeakoulututkinnon. Ohjauksen tarkoituksena on auttaa löytämään maahanmuuttaneelle sopiva opiskelu- tai urapolku. Ohjaus ei anna valmiita vastauksia, vaan ohjauksen tarkoituksena on auttaa hahmottamaan omaa osaamista sekä vahvuuksia ja heikkouksia.

Ohjaus on maksutonta. Savoniassa ohjausta voi saada suomeksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi ja saksaksi. Savonia on yksi SIMHE-vastuukorkeakouluista Suomessa. SIMHE-toiminta on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Yhteistyötä alueen korkeakouluissa

Tutkinto-opiskelijoita auttaa esimerkiksi Raporttien ja opinnäytetöiden kirjoittamisessa suomeksi -etäkieliklinikka, jota on pilotoitu SIMHEmalli-hankkeessa yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun kanssa. Kareliasta, Pohjois-Karjalasta, on jalkautettu myös hyviä ohjauskäytänteitä Pohjois-Savon SIMHE-ohjaukseen tässä hankkeessa.

Itä-Suomen yliopiston ja Karelian kanssa Savonia vetää puolestaan MOKOMA-hankkeessa asiantuntijatehtäviin valmentavaa KAVA-koulutusta maahanmuuttaneille, joilla jo on korkeakoulututkinto ja jotka haluavat löytää pikaväylän töihin. Ensimmäistä puolen vuoden mittaista koulutusta pilotoidaan juuri nyt ja seuraava koulutus alkaa tammikuussa.

Lisätietoja Savonian palveluista maahanmuuttaneille:

Kukka-Maaria Raatikainen

suomen kielen ja viestinnän lehtori sekä S2-koordinaattori
maahanmuuttaneiden ohjaaja SIMHEmalli-hankkeessa

Puh. 044 785 6633

kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi