Savonia mukana mielen hyvinvointiin keskittyvässä Mieliteko-ohjelmassa

11.10.2021   Uutiset

Pohjois-Savossa käynnistyi elokuussa 2021 Mieliteko-ohjelma, jonka tavoite on lisätä mielen hyvinvointia ja vähentää päihteiden käyttöä koko maakunnan alueella. Ohjelman toteuttamisen mahdollistaa Hyvällä mielellä Pohjois-Savo 2021-2030 -hanke. Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa Mieliteko-ohjelmassa koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Tarve ohjelman käynnistämiseen nousee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sairastavuusindekseistä, joiden perusteella Suomen sairaimmat ihmiset asuvat Pohjois-Savossa. Erityisesti mielenterveyden ongelmissa ja päihteiden ongelmakäytössä ero Pohjois-Savon ja muun maan välillä on hälyttävän iso. Valtakunnallinen mielenterveysindeksin keskiarvo on 100. Pohjois-Savossa se on 153,92. Maakunnan veturin roolissa olevan Kuopion kaupungin indeksi on peräti 160,2. Yli 50 000 asukkaan kaupungeista Kuopion indeksi on kaikkein heikoin.

Mielenterveyssyiden takia pohjoissavolaisista on työkyvyttömyyseläkkeellä 4,4 prosenttia, joka sekin on maan korkein luku. Mieliteko-ohjelman kohderyhmää ovatkin maakunnan kaikki työikäiset, 18–64-vuotiaat asukkaat. Erityisesti mielen hyvinvoinnin vahvistaminen suuntautuu heikommassa asemassa sekä työelämän ulkopuolella ja työttöminä oleviin, jotta samalla pystytään tukemaan heidän valmiuksiaan ja mahdollisuuksiaan palata työelämään.

Ohjelman painopisteitä ovat myös ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen, ja tämän myötä ohjelman kohderyhmää ovat laajemmin kaikki pohjoissavolaiset.

Tavoite on kehittää ja vahvistaa pohjoissavolaisten kuntien palvelurakenteita, tukea kuntien työntekijöitä ja levittää hyviä toimintatapoja yli kuntarajojen. Osa Mieliteko-ohjelmaa on saada alueen päättäjät, johtoasemassa olevat työntekijät, yritykset ja järjestöt mukaan tekemään yhdessä työtä vahvemman mielenterveyden eteen.

Savonialla vahva koulutusrooli

Mieliteon osatoteuttajana Savonia-ammattikorkeakoulu vastaa ohjelman koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. Muita osatoteuttajia ovat Itä-Suomen yliopisto, joka vastaa ohjelman tutkimuksista ja vaikuttavuuden arvioinnista sekä Humanistinen korkeakoulu, joka osallistaa kohderyhmiä ja luo verkostoja järjestöihin.

Ohjelman päätoteuttaja on Kuopion kaupunki. Työhön ovat sitoutuneet lisäksi Iisalmi, Joroinen, Kaavi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Pielavesi, Rautalampi, Siilinjärvi, Sonkajärvi, Suonenjoki, Tervo, Tuusniemi, Varkaus ja Vieremä.

Hankesuunnitelma on tehty vuosille 2021-2030. Ohjelman ensimmäinen vaihe ulottuu elokuun loppuun 2023. Kaksivuotisen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa. Toteutukseen on myönnetty ely-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoitus, joka yhdessä valtion myöntämän avustuksen kanssa kattaa kustannuksista noin 80 prosenttia.

Rahoitukseen osallistuvat myös hankkeessa mukana olevat Pohjois-Savon kaupungit ja kunnat, joiden omarahoitusosuus on suhteutettu kunnan asukaslukuun.

Mieliteko-ohjelmaan voi tutustua osoitteessa https://www.mielitekomedia.fi/

Lisätietoja:

TKI-asiantuntija Kari Katajisto

kari.katajisto@savonia.fi

044 7856 405