Kick-off-viikko tarjosi upean mahdollisuuden allianssin toimijoille tutustua toinen toisiinsa. Kuvassa eturivissä vasemmalta vararehtori Mikko Vuoristo, rehtori Mervi Vidgren ja hänen vierellään EU4DUALin ”isä” Jon Altuna Mondragonin yliopistosta Espanjasta.

Savonia mukana rakentamassa eurooppalaista työelämälähtöistä EU4DUAL-yliopistoa

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Savonialaiset, Kuopio ja suomalainen luonto näyttivät parastaan, kun lähes 50 eurooppalaisten yliopistojen edustajaa saapui 20.2. kaupunkiin käynnistääkseen virallisesti EU4DUAL-allianssin toiminnan.

EU4DUAL on yhdeksän eurooppalaisen ammattikorkeakoulun ja yliopiston muodostama allianssi, jonka visiona on rakentaa vuoteen 2030 mennessä maailmanluokan työelämälähtöinen eurooppalainen yliopisto. Allianssin tavoitteena edistää muun muassa seuraavia asioita:

  • opiskelijoiden, allianssin henkilöstön sekä yritysten ja niiden henkilöstön oppimista modernissa ja tulevaisuusorientoituneessa ympäristössä,
  • työelämälähtöistä oppimista ja tutkimusta sekä
  • innovaatiotoimintaa

Allianssin toiminta painottuu seuraavien kolmen globaalin haasteen (Grand Challenges), ympärille: Future of Work, Green Economy sekä Healthy Living.

– Savonialla on päävastuu työpaketista, joka keskittyy rakentamaan oppimiskokonaisuutta edellä mainittujen kolmen globaalin haasteen ympärille. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa vähintään kolmen yhteisen master-tutkinnon rakentamista, työpaketin vetäjä Minna Kaarakainen kertoo.

Lisäksi Savonia on rinnakkaisvetovastuussa työpaketissa, joka keskittyy liikkuvuuden edistämiseen. Muissa työpaketeissa osallistuminen toteutuu pääasiassa Savonian yhteyshenkilön sekä hänen ympärilleen rakentuvan ydintiimin avulla. Ydintiimin tehtävänä on edistää työpaketin tavoitteiden saavuttamista ja toteuttaa Savonian sisällä niitä toimenpiteitä, joita tavoitteiden saavuttaminen edellyttää.

Kick-off-viikko tarjosi upean mahdollisuuden allianssin toimijoille tutustua toinen toisiinsa. Kuvassa eturivissä vasemmalta vararehtori Mikko Vuoristo, rehtori Mervi Vidgren ja hänen vierellään EU4DUALin ”isä” Jon Altuna Mondragonin yliopistosta Espanjasta.
Kick-off-viikko tarjosi upean mahdollisuuden allianssin toimijoille tutustua toinen toisiinsa. Kuvassa eturivissä vasemmalta vararehtori Mikko Vuoristo, rehtori Mervi Vidgren ja hänen vierellään EU4DUALin ”isä” Jon Altuna Mondragonin yliopistosta Espanjasta.

Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tiedonkeruu Savonialla olevista pienistä osaamiskokonaisuuksista ja Savonian tutkimus- ja kehittämishankkeista tai uusien työelämälähtöisten opintokokonaisuuksien suunnittelu. Myös opiskelijoiden rooli ja osallistuminen on keskeisessä roolissa, ja muu muassa SAVOTTAn kanssa onkin jo käyty inspiroivia keskusteluja yhteistyömahdollisuuksista.

Yhteistyön punaisena lankana on työelämälähtöisyys ja monialaisuus. Haasteisiin halutaan vastata muun muassa rikkomalla perinteisiä toimi- ja oppialojen rakenteita sekä löytämällä uusia ennakkoluulottomia ratkaisumalleja ja toimintoja mahdollisimman laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Allianssin käytännön toiminta toteutuu yhdeksän työpaketin kautta.

Työpaketit liittyvät sekä itse instituution rakentamiseen, että erityisesti tutkintojen, pienien osaamiskokonaisuuksien (microcredentials), tutkimuksen, liikkuvuuden, työelämäyhteistyön sekä yhteisen oppimisalustan ja -portaalin toteuttamiseen. EU4DUAL on saanut allianssin toiminnan käynnistämiseen 14 miljoonan euron EU-rahoituksen neljäksi vuodeksi.

EU4DUAL on kaikkien savonialaisten juttu

Savonialla oli kunnia järjestää allianssin Kick-off-viikko 20.2.-24.2. Viikon aikana allianssin jäsenet esittelivät omien organisaatioiden toimintaa ja kävivät keskusteluja allianssin yhteistyöstä.

– Erityisesti ehkä juuri korona-aikojen jälkeen tapaaminen kasvotusten tuntui varmasti kaikista osallistujista kallisarvoiselta. Savonian osaaminen, tilat ja erityisesti viikon käytännön toteutukseen osallistuneet savonialaiset saivat suurta hehkutusta. Viikon onnistumisesta haluan lausua erityiskiitoksen ydinryhmälle, jossa mukana olivat Virpi Laukkanen, Solja Ryhänen, Milja Seppälä, Klaudia Käkelä-Nuutinen ja käytännön koordinoinnista pitkälti vastannut upea opiskelijamme Emilia Tarvainen, kertoo projektipäällikkö Pia Viklund.

Rehtorin pitivät allianssin toiminnan näkökulmasta erään tärkeimmistä kokouksistaan luoden peruskivijalan yhteistyölle. Lisäksi allianssin projektipäälliköt ja työpakettien vetäjät suunnittelivat alustavasti, kuinka työpaketit käytännössä toteutetaan. Vapaamuotoinen tutustuminen oli myös keskeisessä asemassa.

– Kick-off-tunnelmassa oli aistittavissa intoa ja halua rakentaa vahvaa, toinen toisiamme arvostaa yhteistyötä. Havaitsimme jo lyhyessä ajassa, kuinka paljon osaamista allianssissa onkaan. Ei toinen toistaan parempaa, vaan toinen toistaan täydentävää. Pystymme varmasti oppimaan toinen toisiltamme paljon ja hyödyntämään monialaista ja -puolista osaamistamme. Lisäksi voimme myös savonialaisina olla ylpeitä monesta asiasta: meillä on todella vahvaa sekä opetus- että tutkimusosaamista ja hyviä käytänteitä työelämälähtöisestä oppimisesta.

– Savonian on syytä olla ylpeä siitä, että haluamme kehittyä edelleen ja olla mukana edistämässä alueen yritysten kilpailukykyä unohtamatta sitä, että opiskelijat ja heidän työelämä- (ja ylipäätään elämän-) valmiuksien kehittäminen ovat sydämenasiamme, Viklund jatkaa.

Kirjoittajat:

Pia Viklund, projektipäällikkö, pia.viklund@savonia.fi
Minna Kaarakainen, WP3 Leader, minna.kaarakainen@savonia.fi

Lisätietoja: https://eu4dual.education