Savonia sai laatuleiman – rohkeaa, vaikuttavaa ja vastuullista aluekehitystyötä

#savoniaAMK

Strategialähtöisyys, saavutettavuus ja avoimuus nousivat Savonian vahvuuksiksi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toteuttamassa laatujärjestelmän auditoinnissa. Savonia sai 16.3.2022 kuusi vuotta voimassa olevan laatuleiman.

Arvioinnin mukaan Savonian kehittämistyö on määrätietoista ja vaikuttavaa. Savonian arvioidaan kehittävän koulutustaan vuorovaikutteisesti ulkoisten sidosryhmien kanssa, ja TKI-toiminnan ja opetuksen integraatio on suunnitelmallista ja innovatiivista.

Savonian toimintakulttuuri tukee tätä uudistumista ja rohkaisee kokeilevaan kehittämiseen. Rohkeus arvona on jaettu organisaation kaikilla tasoilla ja se konkretisoituu muun muassa kannustamisena uuden teknologian innovatiiviseen hyödyntämiseen.

Aktiivista toimintaa verkostoissa

Savonian strategiset tavoitteet ovat linjassa Pohjois-Savon maakuntaohjelman kanssa, mikä tukee vaikuttavassa ja vastuullisessa aluekehitysroolissa toimimista. 

– Auditointiryhmä on vakuuttunut ja vaikuttunut Savoniassa tehtävästä alueellisesta vaikuttavuustyöstä. Savonian aktiivinen toiminta Pohjois-Savolle tärkeissä verkostoissa ja saavutettu luottamus keskeisten sidosryhmien parissa on pitkäjänteisen kehittämistyön tulosta, kertoo auditointiryhmän puheenjohtaja, Vaasan ammattikorkeakoulun rehtori Kati Komulainen.

– Ulkopuolinen auditointiryhmä näki Savonian vahvuutena rohkeuden ja ketterän toimijuuden aluekehittäjänä. Myös Savonian vaikuttavuus ja sen esiintuominen tuntui erityisen hyvältä, toteaa Savonian rehtori Mervi Vidgrén.

Hyväksytty auditointi on osoitus siitä, että Savonian toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät sekä kansalliset kriteerit että eurooppalaiset korkeakoulujen laadunvarmistusta koskevat kriteerit. Auditointi kohdistuu korkeakoulujen menettelytapoihin, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua.