Savonia satsaa digitalisaation kehittämiseen ja johtamiseen: digikehitysjohtajaksi Jarkko Karhemaa

#savoniaAMK

Savonia-ammattikorkeakoulun digikehitysjohtajan tehtävään on valittu DI, tietojenkäsittelytieteen lisensiaatti Jarkko Karhemaa.

Digikehitysjohtaja toimii rehtorin alaisuudessa ja johtoryhmän jäsenenä. Digikehitysjohtajan keskeisenä tehtävänä on Savonian digitalisaation kokonaisvaltainen johtaminen ja kehittäminen.

Digikehitysjohtajan vastuualueeseen kuuluu sisäisten ja ulkoisten kehityshankkeiden johtaminen digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Hän vastaa uusien teknologisten innovaatioiden hyödyntämisessä toiminnan ja tietojohtamisen tukena.