Savonia vastaa Pohjois- ja Itä-Suomen osaajatarpeisiin uusilla tutkintokoulutuksilla

03.09.2021   Uutiset

Savonia-ammattikorkeakoulun osakeyhtiön hallitus on kokouksessaan 3.9.2021 päättänyt, että Savonia hakee Opetus- ja kulttuuriministeriöltä oikeutta kahden uuden tutkinnon antamiselle. Ministeriön haku on auki syyskuun loppuun ja päätökset tehdään syksyn aikana. Uudet koulutukset voisivat alkaa vuonna 2023.

Savonian osakeyhtiön hallitus on huolissaan alueen osaajapulasta, joka on noussut vahvasti esille maakuntaohjelman valmistelun ja alueen toimijoiden osaamisselvityksissä. Myös suorat viestit yrityksiltä ovat samansuuntaisen huolestuneita. Osaajapulan vuoksi yritykset pohtivat omia investointejaan ja kasvun edellytyksiä.

– Savonia keskeisenä aluekehittäjänä reagoi asiaan ja vastaamme uusilla tutkinto-ohjelmilla ICT-osaajien sekä tuotantotalouden osaajien tarpeisiin. Uudet haettavat tutkinto-ohjelmat ovat tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus sekä tuotantotalouden insinöörikoulutus, kertoo rehtori Mervi Vidgrén.

Liiketalouden, muotoilun ja ICT:n huippuosaamisen keskittymä

Tietojenkäsittelyn tradenomikoulutus vahvistaa Savonian profiloitumista laaja-alaisena ICT-alan kouluttajana ja tätä kautta mahdollistaa maakunnan osaajapulaan vastaamisen. Laajennetun koulutusvastuun myötä Savoniaan muodostuu tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn tutkintokoulutukset, Savilahden DigiCenterin, Savonia CodeAcademyn sekä muotoilun ja liiketalouden laaja-alaisen osaamisen kattava huippuosaamisen keskittymä.

–  Laaja-alaista ICT-osaamista hyödynnetään tutkintokoulutuksen lisäksi työssä olevan henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutuksessa sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa, Vidgrén toteaa.

– Elinkeinoelämän kannalta on äärimäisen tärkeää, että osaavan työvoiman tarpeeseen reagoidaan nopeasti. Pohjois-Savossa yritysten tuotteet sekä palvelut vetävät ja erityisesti ICT- ja tekniikan alan osaajille on tarvetta. On hienoa, että yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä tiivistetään entisestään, Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen korostaa.

Lisävauhtia teknologia- ja talousosaamiseen

Itä-Suomessa on vahva kone- ja metalliteollisuus, globaaleilla markkinoilla toimivia suuria teknologiayrityksiä sekä iso joukko pk-yrityksiä, joissa tarvitaan korkeasti koulutettuja osaajia. Globaalissa kilpailussa menestyvät yritykset, joilla on korkeatasoista teknologia- ja talousosaamista.

– Pohjois-Savossa paikallisesti tarjottavat korkeatasoiset uudet koulutussuuntaukset olisivat erinomainen lisäys Savonian tarjontaan. Niin pienet kuin isotkin yritykset tarvitsevat laaja-alaista osaamista, jota tulevaisuuden liiketoiminta vaatii entistä enemmän, painottaa Andritzin paikallisjohtaja Marko Luokkanen.

Itä-Suomen yrityksillä on kasvava tarve kansainväliselle osaamiselle. Tuotantotalouden koulutusvastuu mahdollistaa kansainvälisen Industrial Management -tutkinto-ohjelman kehittämisen, jonka avulla alueelle saataisiin myös kansainvälisiä osaajia.

– Tuotantotalouden koulutusvastuulla Savonia voi vastata yritysten tarpeisiin myös kehittämällä jatkuvan oppimisen koulutustuotteita yritysten tarpeisiin, Mervi Vidgrén toteaa.

Lisäksi Savonian osakeyhtiön hallitus esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että aloituspaikkoja lisätään vuodelle 2022 energiatekniikan, sosiaali- ja terveysalan, liiketalouden ja tietotekniikan koulutuksiin.