Savonia vauhdittamassa yritysten vihreää siirtymää

18.10.2021   Uutiset

Savonia-ammattikorkeakoulu (Ilmastoturvallisuuden liiketoimintaverkosto) ja Business Kuopio käynnistävät yrityksille suunnatun vihreän siirtymän neuvontakokonaisuuden. 

Millaisia uhkia ja toisaalta aivan uudenlaisia mahdollisuuksia ilmastonmuutos aiheuttaa elinkeinoelämälle? Ilmastonmuutoksen vaikutusten huomiointi oman yrityksen liiketoimintaan on edellytys jatkuvuudelle ja kilpailukyvylle. 

Myös asiakkaat ovat alati enemmän kiinnostuneita yritysten vastuullisuudesta. Vaatimus vastuullisuudesta näkyy myös julkisissa hankinnoissa ja yritystoimintaa rahoittavat julkiset ja yksityiset tahot edellyttävät niiltä toimia kestävän kehityksen edistämiseksi.

Vihreän siirtymän neuvontakokonaisuus muodostuu infotilaisuuksista, sparraustyöpajoista ja seminaareista vuoden 2022 loppuun asti. Teemoja ovat muun muassa kestävän kehityksen yritysrahoitus, kiertotalouden liiketoimintamallit sekä vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi. Neuvonta on toimialariippumatonta ja kohteena ovat pienet ja keskisuuret yritykset sekä mikroyritykset. Neuvonta on maksutonta. 

EU ja jäsenvaltiot kuten Suomi ovat käynnistäneet vihreän siirtymän toimenpiteet, jotka tukevat talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Se vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.

Tavoitteena on nostaa Suomi maailman kärkimaaksi vety- ja kiertotaloudessa, päästöttömissä energiajärjestelmissä ja muissa ilmasto- ja ympäristöratkaisuissa. Lisäksi pyritään parantamaan energiatehokkuutta sekä nopeuttamaan muutosta fossiilittomaan liikenteeseen ja lämmitykseen. Tavoitteita edistetään muun muassa toimilla, jotka saavat liikkeelle mahdollisimman paljon vihreän siirtymän investointeja. 


Tervetuloa kuulemaan lisää yritysten vihreän siirtymän toimenpiteistä!

Aika: 29.10.2021 klo 10–12 

Paikka: Hotelli Puijonsarvi, Kuopio (Minna Canthin katu 16) ja Zoom-yhteys
Ilmoittautumiset 26.10.2021 mennessä: https://www.lyyti.fi/reg/Vihrea_siirtyma_yrityksissa_0103

Paikalle mahtuu 30 henkilöä. Zoom-linkki lähetetään kaikille ilmoittautuneille. Tilaisuus tallennetaan verkkoon.

Ohjelma

Klo 9.30–10 Aamukahvit
Klo 10–10.15 Miksi tarvitsemme vihreän siirtymän neuvontapalveluja? Maarit Manninen, Business Kuopio, Timo Ollila, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Jyri Wuorisalo, Savonia-ammattikorkeakoulu
Klo 10.15–10.45 Kiertotalous menestyvän talouden uutena perustana. Reijo Karhinen, Itä-Suomen yliopiston työelämäprofessori ja valtion kiertotalousstrategiaryhmän puheenjohtaja
Klo 10.45–11.15 ”Haluamme taistella ilmastonmuutoksen haittoja vastaan”. Mikko Heinonen, toimitusjohtaja OptiWatti Oy
Klo 11.15–11.45 Keskustelu tarvittavista vihreän siirtymän toimenpiteistä yrityksille
Klo 11.45–12.00 Yhteenveto ja jatkotoimet

Lisätietoja aiheesta ja tapahtumasta:
 
Lisätietoja:
Jyri Wuorisalo
TKI-asiantuntija
jyri.wuorisalo@savonia.fi
puh. 044 785 6914
Savonia-ammattikorkeakoulu