Savonialla 3D-tulostettu mallinukke mukana Fashion in Helsinki 2021 -tapahtumassa

– Vain mielikuvitus on rajana 3D-tulostettujen kappaleiden valmistuksessa, toteaa tki-asiantuntija Antti Alonen katsellessaan juuri valmistunutta torsoa.

Savonia-ammattikorkeakoulun 3D-laboratoriossa tulostui torson lisäksi päitä, käsivarsia ja jalkoja eli kokonainen mallinukke. Kyseessä on yhteistyöprojekti Glasshouse Helsingin kanssa.

Glasshouse Helsinki avaa tällä viikolla uudenlaisen, vastuullisten toimijoiden myymäläkonseptin sekä kohtaamispaikan Helsingin ydinkeskustaan, Aleksanterinkadulle.

– Kokoamme yhteen muodin, designin, taiteen, teollisten innovaatioiden ja kulttuurin toimijoita. Meille Glasshouse Helsingissä on kiinnostavaa tuoda perusteollisuuden uudet innovaatiot ja tiedenäkökulma ihmisten ulottuville – synnyttää aitoa dialogia ja tekemisestä joka tasolla. Haluamme löytää tapoja tuoda vastuullisuus emotionaalisesti ihmisten arkeen, ajattelun ytimeen helposti ja ymmärrettävästi, kertoo Glasshouse Helsingin toimitusjohtaja Mirkku Kullberg.

Mallinukke puukuitumateriaalista

Savonian ja Glasshouse Helsingin haaveena oli viedä 3D-tulostuslaite tulostamaan mallinukkea Glasshousen näyteikkunaan Fashion in Helsinki -tapahtuman ajaksi. Selvittelyjen jälkeen osoittautui, että laitteen siirto ei onnistu.

Tulostus tehtiin Kuopiossa, Savonian 3D-laboratoriossa, jossa prosessi tallennettiin videolle. Video on esillä Glasshouse Helsingin myymälätiloissa.

3D- tulostetun mallinuken materiaalina on UPM Formi –puukuitugranulaatti.

– Suurtenkin kappaleiden 3D-tulostus on mahdollista robottiin kiinnitettävän 3D-tulostuspään avulla. Robotti on KUKA KR120 johon on kiinnitetty CEAD robotextruder 3D-tulostuspää. Menetelmä mahdollista suurten ja monimuotoisten kappaleiden valmistuksen, teollisena sovelluskohteena voisi olla esimerkiksi valumuotin valmistus, Antti Alonen kuvaa.

Savonialla yhteistyö liittyy muun muassa meneillään olevaan TUO – Teollisuuden uudet osaajat –hankkeeseen, jonka yhtenä tavoitteena on uusien tekniikoiden tunnettavuuden lisääminen ja osaavan työvoiman varmistaminen Pohjois-Savon alueella.

3D on tulevaisuuden teknologiaa

– 3D-tulostus tulee tutuksi opiskelujen aikana useamman eri opintojakson puitteissa. Opetuksessa tosin käytetään pääosin vähän pienempiä laitteita. Yksi opiskelijoiden harjoitustyö on suunnitella harjoituksessa määritellylle tuotteelle robottitarttuja, tulostaa tarttuja ja lopuksi toteuttaa robotilla ohjelma, jossa tulostetulla tarttujalla pitää pystyä poimimaan ja siirtämään tuotetta harjoitustyössä ohjeistetulla tavalla, kertoo tutkimus- ja kehityspäällikkö Esa Jääskeläinen.

Savonian opiskelijat ovat olleet hyvin innostuneita 3D-tulostuksesta. Myös yritysten suunnalta 3D-tulostus on koettu tärkeäksi tulevaisuuden teknologiaksi. 

– TKI-toiminnassa yhteistyötä on tehty lukuisten yritysten ja sairaalaympäristön kanssa ja kiinnostus menetelmää kohtaan on jatkuvasti lisääntynyt. Laitteet alkavatkin yleistyä myös teollisuudessa, tosin tällä hetkellä puhutaan yleensä pienemmän kokoluokan laitteista, kuin tässä käytetystä robottisovelluksesta, Jääskeläinen summaa.