Savonialle lisäaloituspaikkoja sairaanhoitajakoulutukseen

Savonia-ammattikorkeakoulu on saanut 30 lisäaloituspaikkaa sairaanhoitajakoulutukseen. Aloituspaikkoja lisätään korkeakoulutuksen saatavuuden turvaamiseksi eri puolella Suomea ja eri koulutusaloille. Uusia aloituspaikkoja saavat 21 ammattikorkeakoulua sekä 12 yliopistoa.

–  Tänään saadut 30 lisäaloituspaikkaa tulee alueen työvoimatarpeeseen. Osaamispula on räjähtämässä sosiaali- ja terveysalalla käsiin ja siksi tarvitaan myös tulevaisuudessa lisäaloituspaikkoja.  Savonia vastaa vahvasti alueen tarpeisiin ja käy jatkuvaa vuorovaikutusta alueen työvoimatarpeesta sote-toimijoiden kanssa.  Olisi myös hyvä huomioida, että koulutamme valtakunnan tarpeisiin ja siksi sosiaali- ja terveysalan erityisalojen aloituspaikat pitäisi myös turvata tulevaisuudessa, kertoo Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén.

Lisäaloituspaikkoja kohdennetaan erityisesti työvoimapulasta kärsiville aloille. Koulutustarpeisiin vastaamisen lisäksi lisäaloituspaikoilla vahvistetaan alueiden elinvoimaisuutta.

Ammattikorkeakoulujen uusista lisäaloituspaikoista yli puolet kohdistuu terveys- ja hyvinvointialoille, yhteensä 430 paikkaa. Tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen alalle kohdistuu yli neljännes uusista lisäaloituspaikoista, kolmanneksi eniten uusia aloituspaikkoja suunnataan tekniikan alalle.

Lisäaloituspaikat tulevat hakuun vuonna 2022. Uusista koulutusvastuuavauksista ministeriö päättää alkuvuodesta 2022.