Savonian konetekniikan tutkinto-ohjelmalle kansainvälinen laatuleima

#savoniaAMK

Savonian konetekniikan (amk) tutkinto-ohjelma on läpäissyt ENAEE-järjestön ylläpitämän EUR-ACE arvioinnin. Kyseessä on eurooppalainen tekniikan alan järjestö, joka arvioi insinöörien tutkinto-ohjelmia.

Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan tutkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Arvioinnin taustalla ovat ne tiedot, taidot ja kompetenssit, jotka tekniikan alan ohjelmissa opiskelevien tulisi tutkinnossaan saavuttaa pystyäkseen toimimaan menestyksekkäästi työelämässä

Väline opetuksen kehittämiseen

– Akkreditointi on erinomainen välinen opetuksen kehittämiseen, ja se on amk-tasoisiin laatuauditointeihin verrattuna huomattavasti yksityiskohtaisempi ja rajatumpi. Toki menetelmä on työläs ja vaatii usean henkilön sitoutumista mm. itsearviointiraportin kirjoittamiseen. Käytettävä kieli on englanti, koska kyseessä on kansainvälinen arviointi. Koronaepidemia aiheutti myös sen, että arviointi tehtiin täysin etänä. Haastattelut etänä ovat helppo toteuttaa, mutta akkreditointiryhmälle piti järjestää myös virtuaalitutustuminen kampuksemme tiloihin sekä konetekniikan laboratorioihin. Tästäkin hienosti selvisimme, iloitsee yliopettaja Veli-Matti Tolppi.

Tekniikan tutkinto-ohjelmien akkreditointi on kansainväliseen EUR-ACE-laatuleimaan johtava tutkinto-ohjelmakohtainen arviointi. Laatuleima on voimassa kuusi vuotta arviointipäätöksestä.

Lisätietoja:

koulutuspäällikkö Pasi Liimatainen

pasi.liimatainen@savonia.fi


lehtori Mikko Nissinen

mikko.nissinen@savonia.fi