Savonian osaaminen kiinnostaa maailmalla: Unkarin suurlähettiläs tutustumassa Savonian vesilaboratorioon

Puhtaan veden saanti on yksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Huolena on paitsi makean veden riittävyys, myös sen laatu sekä puhdasvesivarantojen kestävä käyttö.

Kuopiossa paremman veden puolesta taistellaan tutkimuksen keinoin. Kuopio Water Cluster (KWC) edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn, vesihuoltosektorin digitalisaatioon sekä maatalouden vesistökuormituksen hallintaan.

Pohjoissavolainen vesiosaaminen sekä Savonia-ammattikorkeakoulun ainutlaatuinen vesilaboratorio kiinnostavat myös maailmalla. Heinäkuun alussa Unkarin suurlähettiläs György Urkuti tutustui laboratorion toimintaan.

Kuopion arvostetut vahvuusalat eli vesiosaaminen ja terveysala kiinnostavat meitä erityisesti, sillä olemme uudistamassa Unkarissa korkeakoulutoimintaamme Suomen mallin mukaisesti. Haemme yhteistyötä niillä aloilla, joilla myös Unkarin yliopistoilla ja korkeakouluilla on osaamista, Urkuti kertoo.

KWC tarjoaa yhden luukun periaatteella tutkimus-, tuotekehitys- ja testauspalveluita vesitekniikan alalla toimiville yrityksille. Laboratoriomittakaavan kokeet yhdistetään asiakkaalle räätälöityihin, merikonttiin rakennettuihin pilot-mittakaavan kokeisiin, jotka mahdollistavat nopeat demonstraatiot paikan päällä.

KWC:n perustajajäseniä ovat Savonia-ammattikorkeakoulu, UEF, THL, GTK, LUKE ja Ruokavirasto. Pohjois-Savon liitto on myöntänyt Kuopio Water Clusterille EAKR-rahoitusta klusterin toimintojen kehittämiseen.

Lue lisää: https://kuopiowatercluster.com/fi/home/