Savonian Soilimaria Korhonen on vuoden selväsanainen 2021

Savonia-ammattikorkeakoulun selkoviestinnän opettaja Soilimaria Korhonen on saanut Vuoden selväsanainen -palkinnon tunnustuksena selkokielen edistämisestä.

Vuoden selväsanainen on tunnustuspalkinto, jonka selkokielen neuvottelukunta ja Kotimaisten kielten keskus ovat jakaneet vuodesta 2016 lähtien vuorotellen

Soilimaria Korhonen työskentelee opettajana Savonia-ammattikorkeakoulussa. Korhonen on tuonut selkokielen opetuksen osaksi sosiaali- ja terveysalojen opintoja Savoniassa. Esimerkiksi sairaanhoitajaopiskelijat opiskelevat nyt selkokieltä ja pystyvät palvelemaan asiakkaitaan tulevaisuudessa entistä paremmin. Selkokieltä harjoitellaan simulaatioissa, jotka vastaavat sellaisia tilanteita, joita sosiaali- ja terveysalojen työntekijät kohtaavat työssään. Korhonen on myös tuonut selkokielen ja saavutettavuuden osaamistaan erilaisiin työryhmiin ja hankkeisiin.

Lisäksi esiraati nosti esiin, että Savonian selko-opetus toimii hienona esimerkkinä muille sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille.