Iso joukko ihmisiä kampuksella.

Savonian tilinpäätös:
Savonia kouluttaa, tutkii, kehittää ja innovoi – inhimillisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti

Savonian tilinpäätös:
Savonia kouluttaa, tutkii, kehittää ja innovoi – inhimillisesti, tehokkaasti ja tuloksellisesti

Savonia on kolmella paikkakunnalla toimiva työelämäläheinen ammattikorkeakoulu, joka kouluttaa, tutkii, kehittää ja innovoi.

Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa, että Savonia onnistui perustehtäviensä toteuttamisessa myös haastavan koronavuoden aikana. 

Talous hyvässä kurssissa

Vuoden 2021 talousarvio voitiin Savoniassa rakentaa taloudellisen kasvun varaan: ministeriön rahoitusmallin mukaisesti kolmen edellisen vuoden mittaritulokset olivat niin hyviä, että valtiolta tulevan perusrahoituksen kasvu oli 3,5 miljoonaa euroa.

Tilivuoden toteutunut liikevaihto oli noin 56 miljoonaa euroa. – Koronan vaikutus on aiheuttanut Savonialle merkittävän taloudellisen riskin, mutta tästäkin huolimatta koulutus, TKI-toiminta ja osa liiketoiminnasta voitiin toteuttaa suunnitelmien mukaisesti, kertoo toimitusjohtaja Mervi Vidgrén

Pitkäjänteistä kehitystyötä

TKI-toiminnan määrä on kasvanut edellisvuodesta ja TKI-toiminnan tulos on erinomainen. 
Kokonaisuudessaan ulkopuolinen OKM:n rahoitusmittarin mukainen rahoitus oli 8,6 miljoonaa euroa. TKI-hankkeet tukevat työelämän ja alueen elinvoimaa ja niitä tehdään vahvassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liiketoiminnan tulos oli koronatilanteesta johtuen selvästi tavoitetta alempi. Tilikauden kokonaistulos mahdollistaa kuitenkin pitkäjänteisen kehitystyön ja edesauttaa hallituksen määrittämien strategisten tavoitteiden saavuttamista.  

Opetuksen avainluvut

Vuonna 2021 Savoniassa uusia opiskelijoita otettiin kaikkiaan 34 suomenkieliseen amk-tutkinto-ohjelmaan, joita päiväkoulutuksia oli 23 ja monimuotokoulutuksia 11. Uusia opiskelijoita suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa aloitti kaikkiaan 1758.

Ammattikorkeakoulututkintoja suoritettiin kaikkiaan 1088, joista 73 prosenttia tavoiteajassa. Tämä on korkeakoulukentässä huipputulos.  Savoniasta valmistui yhteensä 157 YAMK-tutkintoa eri koulutusaloilta.

Suoritetut avoimen ammattikorkeakoulun opintopisteet laskivat vuonna 2021.  Savonia oli edelleen yksi Suomen kärkiammattikorkeakouluista korkeakoulujen yhteistyöopintojen houkuttelevuudessa ja opintosuoritusten määrässä.  

Koronapandemian vuoksi opetuksen toteutuksessa hyödynnettiin laajasti monipuolisia verkkopedagogisia menetelmiä. Opetuksen sujuva toteutuminen varmistettiin laajalla ja monimuotoisella digipedagogisella sekä teknisellä tuella. Lisäksi opiskelijan henkilökohtaiseen kohtaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Huippuluokan opetusta

Opintojen etenemisen mittarilla Savonian koulutus on Suomen huippuluokkaa. Myös Savoniasta valmistuneiden osaajien työllistyminen on maan huipputasoa ja merkittävä osa valmistuneista työllistyy maakuntaan (65 prosenttia).   

Viimeisten vuosien aikana opiskelijoiden opintojen keskeyttäminen on kasvanut ja Savoniassa on pureuduttu napakasti keskeyttämisen syihin, lähdetty eri toimenpitein tukeman opintoihin sitoutumista ja pyritty löytämään ne opiskelijat, jotka kokevat ajan erityisen ahdistavana. 

Uusi organisaatiomalli ja katse jatkuvaan oppimiseen

Savonian visiona on olla Suomen vastuullisesti vaikuttavin ammattikorkeakoulu vuonna 2030. Savonian uusi organisaatiomalli otettiin käyttöön vuonna 2021. Uudistuksessa nostettiin esille erityisesti jatkuva oppiminen ja kansainvälisyys. 

– Ensimmäisen vuoden jälkeen voi todeta, että uudistus oli tarpeellinen. Työelämässä olevan väestön osaamisen kehittäminen ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen uudistaminen monialaisena kokonaisuutena on ottanut hyvän kehitysaskeleen, Vidgrén toteaa.

Kansainvälisyyttä ja uusia koulutusavauksia

Savonia haki loppuvuodesta tietojenkäsittelyn ja tuotantotalouden koulutusvastuita ja sai siihen liittyvän positiivisen päätöksen opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Koulutukset alkavat vuonna 2023.

Myös kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden määrän valtakunnalliset kasvutavoitteet haastavat Savoniaa. Tämän vuoksi kansainvälisten tutkinto-ohjelmien kehittäminen monialaisena kokonaisuutena on enemmän kuin perusteltu. TalentHub toimintamallin avulla vahvistetaan kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden jääntiä alueelle työvoimaksi. 

Tilinpäätös on hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n hallituksen kokouksessa 22.2.2022, yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen 4.4.