Savoniasta valmistuneista yli 60 prosenttia sijoittuu Pohjois-Savoon

09.08.2021   Uutiset

– Savonia tuottaa laaja-alaisesti osaajia maakunnan tarpeisiin. Aloittavista opiskelijoistamme vuosittain noin 50 prosenttia tulee Pohjois-Savosta ja vastaavasti valmistuvista yli 60 prosenttia sijoittuu maakuntaan, kertoo koulutusjohtaja Esa Viklund.


Tilastokeskuksen tuottamien tilastojen mukaan vuosina 2015–2019 Savoniassa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista 61,4 prosentin asuinmaakunta oli vuoden 2019 lopussa Pohjois-Savo.  Tutkinnoittain tarkasteluna tyypillisimmin kotimaakuntaan sijoittuvat sairaan- ja terveydenhoitajat, joista yli 80 prosenttia työllistyi Pohjois-Savoon. Yli 70 prosentin osuuteen pääsevät myös tradenomit sekä konetekniikan insinöörit.


Vuosina 2015–2019 ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymisaste vuoden 2019 lopussa oli koko maassa 76,3 prosenttia. Luku on yhden prosenttiyksikön korkeampi verrattuna edelliseen seurantajaksoon (2014–2018). 


Savoniassa tutkinnon suorittaneiden (noin 5 700 tutkintoa) työllistyminen oli hieman koko maan tasoa parempi ollen 77,4 prosenttia. Parannusta edelliseen seurantakauteen on 1,4 prosenttiyksikköä. Yliopistosektorilla vastaava työllisyysaste vuoden 2019 lopussa oli 71,4 prosenttia.


Tutkintotasolla tarkasteluna yli 85 prosentin työllistymisasteeseen ylittivät sairaanhoitajat, ensihoitajat, suuhygienistit, rakennusinsinöörit sekä rakennusmestarit. 

Esa Viklund
Koulutusjohtaja
Savonia-ammattikorkeakoulu

puh. 044 785 5004
sähköposti esa.viklund@savonia.fi