SOTETIE-sivusto sote-ammattilaisten jatkuvan oppimisen toteuttamiseen

12.10.2021   Uutiset

Euroopan sosiaalirahaston rahoittama valtakunnallinen Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta (SOTETIE) -hanke (v. 2019 – 2021) on kehittänyt SOTETIE-sivuston, joka tekee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten täydennyskoulutuksen tarpeenarvioinnin ja opintojen löytämisen nopeaksi ja helpoksi.

SOTETIE-hanke vastaa sosiaali- ja terveysalan (sote-alan) muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen vaikuttavat mm. digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit.

Hankkeeessa on ollut mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat olleet työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sote-alan palveluntuottajia. Hankkeessa kehitettiin sote-alan ammattilaisille joustavaa työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista tukeva sähköinen tiekartta, SOTETIE-sivusto.

SOTETIE-sivustolla on Yhteisen osaamisen osio, jonka lähtökohtana on kuvata yhteistä osaamista ja mahdollistaa osaamisen itsearviointi. Itsearvioinnin tuloksen perusteella ammattilainen voi perehtyä tarkemmin kyseisen osaamisalueen sisältöihin ja pääsee myös hakemaan aiheeseen liittyvää korkeakoulujen opintotarjontaa. Sivuston kautta pääsee myös suoraan opiskelemaan hankkeessa kehitettyjä Asiakas- ja palveluohjauksen MOOC-opintojaksoja DigiCampukseen.

SOTETIE-sivuston toinen osio palvelee Jatkuvan oppimisen edistämistä sote-alalla. Sivustolla kuvataan mm. jatkuvan oppimisen koulutuksen suunnitteluprosessia ja nostetaan esille keinoja jatkuvan oppimisen toteuttamiseen työpaikoilla. Lisäksi sivustolla esitetään suosituksia koulutuksen järjestäjille yhteiseen osaamiseen liittyvän koulutuksen toteuttamisesta.

Tule kuuntelemaan lisää SOTETIE-hankkeen tuloksista loppuseminaariimme https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/08/19/tervetuloa-sotetie-hankkeen-loppuseminaariin-10-11-2021/

tai eri kohderyhmille järjestettyihin webinaareihin https://blogi.savonia.fi/sotetie/2021/10/01/sotetie-sivusto-tutuksi-webinaarit/

Lisätietoja
Päivi Tikkanen, projektinjohtaja
p. 044 785 6003, paivi.tikkanen@savonia.fi