Tanssinopettajaopiskelijat tanssisalissa.

Tanssin ja liikkeen keinot ekososiaalisen sivistyksen tavoittelussa 3 op

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Tässä koulutusosiossa tutustutaan tanssin peruselementteihin (body, space, dynamics, relationship, action) itse tehden ja tutkien ekososiaalista sivistystä tavoitellen. Työskentelyssä korostuvat leikillisyys, moniaistisuus ja elämyksellisyys sekä kokemusten reflektointi. Tavoitteena on saada työvälineitä kokonaisvaltaisen itseilmaisun tukemiseen kasvatus- ja opetustyössä sekä toisen /ryhmän kohtaamiseen tanssin ja liikkein keinoin tukien taiteen kestävää kehitystä. Työvälineenä kurssilla on jokaisen ainutlaatuinen keho ja sen luonnollinen liike.

Koulutus on toinen osa Taiteillen kohti kestävää elämäntapaa -koulutushanketta, joka tarjoaa kasvatus- ja koulutusalan henkilöstölle taidekasvatuksen tieto- ja taito- osaamista kestävän elämäntavan juurruttamiseksi. Osallistujat osaavat koulutuksen jälkeen soveltaa tutkittua taidekasvatustietoa ja taidemenetelmiä tulevaisuustaitojen opettamisessa. Taidekasvatuksen keinoin vahvistetaan lasten ja nuorten kestävyysajattelua ja toimijuutta muuttuvassa maailmassa. Taide voi antaa myös toivoa tulevaisuuteen liittyvien huolten käsittelyssä.

Koulutushanke toteutetaan kolmen korkeakouluorganisaation yhteistyönä, ja kouluttajat ovat alan vahvoja osaajia. Kaikki viisi koulutusosiota voi suorittaa erillisinä.
Kohderyhmä

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opettajat sekä muu henkilös

Toteutus

Koulutus toteutetaan ohjatusti luokka- ja verkko-oppimisympäristössä. Osiossa on kaksi lähiopetuspäivää. Koulutus koostuu luennoista, demonstraatioista ja toiminnallisista osuuksista, itsenäisesti suoritettavista kehittämistehtävistä sekä omassa työympäristössä toteutettavista harjoituksista.

Lähiopetuspäivät Kuopiossa 27.10. ja 17.11.2023. Opetus on kumpanakin päivänä kello 09.00–14.45.

Kouluttajat

Eeri Pihlajakari, TaM, KM, Tanssinopettaja (AMK) ja Taidepedagogiikka (YAMK) tutkinto-ohjelmien vastaava lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Paula Niemi, KM, Tanssinopettaja (AMK), Tanssin lehtori, Savonia-ammattikorkeakoulu

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta ja opetuskustannuksiltaan maksuton OPHn määrittelemälle kohderyhmälle. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.

Ilmoittaudu mukaan klikkaamalla tästä.