Tiedotteet koronavirukseen liittyen

07.12.2020   Uutiset

Vastuullisena korkeakouluna Savonia haluaa varmistaa opiskelijoidensa, työntekijöidensä ja yhteistyökumppaneidensa turvallisuuden koronaviruksen leviämisestä huolimatta. Tältä sivulta voit seurata Savonian tiedotteita ja ohjeita koronavirukseen liittyen. Henkilökunnalle ja opiskelijoille suunnattu tarkempi tiedottaminen tapahtuu Savonian intranet-sivustojen kautta. Tätä tiedotetta on päivitetty viimeksi 23.11.2020.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut suosituksen, jolla vähennetään koronaviruksen leviämis- ja tartuntariskiä. Suosituksen mukaan korkeakoulut voivat päättää joustavasti opetuksen tarkoituksenmukaisista ja turvallisista toteuttamistavoista ja järjestelyistä.  

Kasvomaskin käyttö kampuksella

Savonia suosittelee, että opiskelijat, henkilöstö ja asiakkaat käyttävät kasvomaskia liikkuessa tai oleillessaan kampuksilla. Savonia antaa nämä maskit maksutta. 

Opetus ja kampusten toiminta:

Savonia rytmittää toimintaansa siten, että turvavälien ylläpitäminen helpottuu. Opetustilanteissa käytetään mahdollisuuksien mukaan suuria luokkia ja osa opetuksesta järjestetään etäyhteyksiä hyödyntäen. Lähikohtaamiset ovat oppimisen kannalta erittäin tärkeitä, ja poikkeustilanteesta huolimatta pyrimme takaamaan riittävän määrän turvallisia kohtaamisia niin opiskelijoillemme kuin henkilöstöllekin.  

Isoja yleisötilaisuuksia Savonia ei järjestä syyskuukausien aikana, vaan ne järjestetään ja niihin osallistutaan etäyhteyksiä hyödyntäen.  

Kampuksille ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä. Ministeriön suosituksissa korostetaan hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä tehostettua siivousta. Savonian tilojen tehostettu siivous on aloitettu.

Opetusjärjestelyillä vähennetään kampusten ruuhkaisuutta järjestämällä osa opetuksesta etäyhteyksiä hyödyntäen. Järjestelyt tehdään ryhmäkohtaisesti ja ajankohtaisen tieto päivitetään ryhmien lukujärjestyksiin.  

Harjoittelut:

Työharjoittelua suositellaan jatkettavaksi, jos se on työpaikan puolesta mahdollista ja koulutuksen järjestäjä ja työnantaja arvioivat, että työympäristö on turvallinen opiskelijalle. Työnantajien taholta mahdollisuuksiin suorittaa harjoitteluita voi olla myös odotettavissa muutoksia. Harjoittelujaksojen muutoksista tms. sovitaan oman harjoittelun ohjaajan kanssa.  

Lisäajalla opiskelevat:

Jos lisäajalla opiskelevan valmistuminen viivästyy opiskelijasta riippumattomista syistä (esim. harjoittelu on lopetettu harjoittelupaikan toimesta), voidaan lisäaikaa poikkeuksellisesti jatkaa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä opintoasiainpäällikkö Anne Koskelaan (etunimi.sukunimi@savonia.fi) ennen lisäajan päättymistä.

Tutkimus- ja kehittämistoiminta sekä liiketoiminta: 

Savonian tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä liiketoiminnan laboratoriot ovat toiminnassa TKI- ja liiketoiminnan töiden osalta. Samoin yritysyhteistyö ja liiketoiminta normalisoidaan huomioiden viranomaisten, Savonian ja yritysten turvallisuusohjeet. Myös suuret asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet suositellaan mahdollisuuksien mukaan järjestettäväksi etäyhteydellä. 

Tietohallintopalvelut: 

 ICT-ongelmissa ota yhteyttä SD:hen sähköpostilla sd@savonia.fi tai puhelimella 044-7857088.

Liikuntapalvelut:

SYKETTÄ-liikuntapalvelut ovat suljettu vuoden 2020 loppuun saakka.

Opiskelijoiden vakuutus: 

Savonian opiskelijat ovat vakuutettuja aina, kun opiskelu on lukujärjestykseen merkittyä, tapahtuu se sitten etänä tai kampuksella. Kotitehtävien ei katsota olevan osa opetusta. 

Matkustaminen ulkomaille:

Opiskelija- ja harjoitteluvaihtoja Savoniasta ulkomaille ja ulkomailta Savoniaan ei toteuteta syyslukukaudella 2020 tai alkuvuodesta 201. Vaihtoja pyritään siirtämään mahdollisuuksien myöhempään ajankohtaan. Tämä koskee sekä pitkiä että lyhyitä opiskelijavaihtoja.

Jos epäilet koronavirustartuntaa: 

Jos sinulla on hengitystieinfektion oireita (nuha, yskä, kuume), et voi saapua kampukselle. Ota terveyspalveluihin aina ensin yhteyttä puhelimitse. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista. Koronatestin tulos valmistuu muutaman vuorokauden kuluessa. Tämän aikaa sinun, jolta näyte on otettu, tulee olla omaehtoisessa karanteenissa kotona.

Karanteenissa: 

Jos olet määräaikaisessa karanteenissa, ole sähköpostitse yhteydessä opettajatuutoriisi. Opettajatuutorisi tiedot löydät Wilmasta tai kohdasta Opintojen aloittaminen. Jos uutena opiskelijana et tiedä opettajatuutoriasi, voit olla yhteydessä opiskelijapalveluihin.

Koronavilkku-sovellus:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut Koronavilkku-sovelluksen, jonka tavoitteena on auttaa katkaisemaan koronaviruksen tartuntaketjuja. Sovelluksen avulla ihmiset voivat itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Savonia suosittelee voimakkaasti, että Savonian henkilöstö ja opiskelijat ottavat Koronavilkku-sovelluksen käyttöönsä matkapuhelimissaan. Sovelluksen käyttöönotto on yksi niistä toimenpiteistä, joilla työ- ja opiskeluyhteisö yhdessä voi huolehtia työ- ja opiskelupaikan turvallisuudesta. 

Sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmään kuuluvat:

Jos kuulut riskiryhmään, etkä terveydentilasi tai hoidon vuoksi voi lainkaan osallistua kampuksella järjestettävään opetukseen, ole sähköpostitse yhteydessä opinto-ohjaajasi. Sinun tulee esittää opinto-ohjaajalle terveydentilaasi kuvaava dokumentti (mahdollisesti lääkarinlausunto), jonka perusteella järjestämme etä- ja itseopiskeluvaihtoehtoja tai teemme muutoksia opintosuunnitelmaan (HOPS). Jos uutena opiskelijana et tiedä opinto-ohjaajaasi, voit olla yhteydessä opiskelijapalveluihin. 

Opiskelijoiden hyvinvointi ja jaksaminen:

Sinun ei tarvitse jäädä yksin huolta aiheuttavien ajatustesi kanssa. Jos haluat keskustella tai tarvitset apua, voit kääntyä poikkeustilanteen aikana matalalla kynnyksellä puoleemme! Korkeakoulukuraattorin, oppilaitospastorien ja terveydenhoitajien palvelut ovat käytettävissäsi.