Tuhat YAMK-tutkintoa – ”Kun opintojen rutiini löytyi, en olisi halunnut lopettaa!”

Savonia-ammattikorkeakoulussa on suoritettu tuhat ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Ylempi AMK-tutkinto on ammattikorkeakoulussa suoritettu maisteritasoinen tutkinto, ja esimerkiksi insinööri (ylempi AMK) on englanniksi Master of Engineering.

YAMK-opinnot antavat tietoa ja osaamista vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten. Tutkinto tuottaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto.

Ensimmäiset YAMK-kokeiluryhmät aloittivat syksyllä 2002. Savoniassa pilottikoulutuksena tietä aukaisi hyvinvointiteknologian jatkotutkinto, jossa yhdistyivät tekniikka ja terveysala. Savoniassa aloitti 20 opiskelijan ryhmä, ja yhteensä Suomessa kokeilun aloitti tuolloin reilut 150 opiskelijaa. Nyt Suomessa on suoritettu vajaat 29 000 YAMK-tutkintoa ja pelkästään tänä vuonna suoritetaan yhteensä 30 000 tutkintoa.

YAMK-tutkinnon suorittaneet työllistyvät hyvin, mikä käy ilmi valtakunnallisesta selvityksestä. Tuoreimman kyselyn mukaan lähes puolet työskentelee kehittämis-, johtamis- ja hallintotehtävissä.

Osaamisen päivittäminen on jatkuva prosessi

Savonian tuhannen tutkinnon suorittaja on ensihoidon johtamisen tutkinto-ohjelmassa opiskellut Heikki Kattainen. Kattainen opiskeli ensin lähihoitajaksi, sitten ensihoitajaksi ja lopulta vuonna 2017 hän hakeutui YAMK-tutkinnon pariin.

Vuosia ensihoidon parissa työskennellyt Kattainen näkee koulutuksella olevan paljon arvoa paitsi henkilökohtaisen kehityksen kannalta, myös julkisen sektorin palvelun kehittämisessä.

Moderni työelämä vaatii osaamisen ja pätevyyden jatkuvaa päivittämistä. Kattaisen mukaan ihmisellä on eettinen ja moraalinen velvollisuus kehittää itseään.

– Koulutuksella on itseisarvo, sillä maailmassa tuotetaan lisää tutkittua tietoa koko ajan. Olisi suorastaan vääryys olla hyödyntämättä siitä. Lisäksi Suomen ilmainen koulutus on illuusio: se kustannetaan verorahoista, joten meidän kaikkien kannattaa hyödyntää sitä parhaamme mukaan, Kattainen pohtii.
Kattaisella on myös toinen näkökulma erityisesti julkisen alan henkilöstön lisäkoulutukseen.

– Julkisella sektorilla asiakkaat maksavat meidän palkkamme verorahoista. Kun pystyn tarjoamaan heille viimeisimpään tutkittuun tietoon perustuvaa osaamista, niin se on mielestäni moraalisesti ja eettisesti oikein, Kattainen kertoo.

”Minulla oli mahtavat opettajat”

Marjo Kallio on ensimmäinen Savonian kuntoutuksen YAMK-tutkinnosta valmistunut. Hänkin sai tutkintonsa valmiiks tänä keväänä. Kajaanissa asuva Kallio suoritti lukion jälkeen asepalveluksen ja opiskeli sen jälkeen sairaanhoitajaksi. YAMK-tutkinnon lisäksi hän on suorittamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen RAI-erityisasiantuntijakoulutusta, josta hän valmistunee marraskuussa.

Tällä hetkellä Kallio työskentelee palveluesimiehenä Sotkamon kotihoidossa. Hän hakeutui suorittamaan ylempää tutkintoa, koska hän halusi kehittää itseään sekä tuoda uusia tuulia omaan työyhteisöönsä.

Marjo Kallio katsoo kameraan yläviistoon ja hymyilee vienosti. Kuva on mustavalkoinen.
Marjo Kallion tiedonnälkä ajaa häntä eteenpäin.

Tulevaisuudessa hän toivoo pääsevänsä muun muassa opettamaan.

– Haluaisin jatkaa opiskelua vielä täydentämällä koulutustani pedagogisilla opinnoilla. Opettaminen, ohjaaminen ja sitä kautta perehdyttäminen ovat lähellä sydäntäni ja toivoisin voivani jakaa osaamistani myös laajemmin. Opettamisen ohella haluaisin olla mukana vaikuttamassa kotihoidon muuttuvassa ympäristössä. Siksi aikanaan hakeuduin esimiestyön pariin. Haluan tuoda yhä enemmän kenttätyötä tekevien osaajien näkökulmaa myös päättäjätason tietoon, Kallio pohti.

Myös Heikki Kattainen toivoo pystyvänsä hyödyntämään YAMK-tutkinnon tuomaa osaamistaan ensihoidossa laajemmin.

– Kehitystyössäni voin ammentaa eri organisaatioista tullutta tietoa sekä luoda uutta ja keksiä uusia ratkaisuja. Koulutustyön kautta voin lisäksi luoda uusia työtapoja. Silloin oman käden jälki jää näkymään alan työtavoissa parhaiten. Toivon ennen kaikkea, että myös työelämä näkee lisäkoulutuksen tuoman hyödyn alalle kuin alalle, Kattainen summaa.

Kallion mukaa tutkinnon opiskelu oli mielekästä ja joustavaa.

– Koska välimatkaa Kajaanista Kuopioon on paljon ja perheessäni on kaksi pientä lasta, etäopiskelu mahdollisti minun kohdallani monta asiaa. Toki se vaati enemmän oman ajan käyttöä ja hallintaa, mutta koen saaneeni paljon.

– Minulla oli mahtavat opettajat. Sain ohjausta ja tukea aina kun sitä tarvitsin. Opintojen alkutaipaleella oli haasteita, mutta kun rutiini löytyi, en olisi halunnut lopettaa! Siksi haaveilen opintojen jatkamisesta. Opintojaksot olivat hyviä ja oman mielenkiinnon ohjaamina niitä valitsin. Tämä tuki ja tukee työskentelyäni omassa nykyisessä työssäni, Kallio summaa.