Uusi osaamiskeskittymä nostaa Ylä-Savon teollisuusalan yritykset tutkitun tiedon aallonharjalle

#savoniaAMK

KesTech-osaamiskeskittymän tavoitteena on vahvistaa Ylä-Savon teollisuusalaa kehittämällä henkilöstön ja tulevaisuuden tekijöiden kohdennettua koulutusta. KesTechin toiminta perustuu teollisuusyrityksiltä kerättyyn tietoon tulevaisuuden trendeistä, suunnitteilla olevista teknologiainvestoinneista ja tunnistetusta tulevaisuuden osaamistarpeista.

Kaiken tämän kerätyn tiedon pohjalta KesTech tarjoaa yläsavolaisille teollisuusyritysten osaajille kohdennettuja opetuspalveluita Savonian ammattikorkeakoulussa, Ylä-Savon ammattiopisto ja Itä-Suomen yliopistossa. Mukana olevat koulutusorganisaatiot pyrkivät yhdessä tarjoamaan ratkaisuja tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

KesTechin asiantuntemus kattaa muun muassa seuraavat osa-alueet:


• Osaamisen kehittäminen koulutusten kautta.
• Koulutusorganisaatioiden TKI-ympäristöt tehokkaampaan yrityskäyttöön (esim. testaus ja pilotointi).
• Kansallista ja kansainvälistä tutkimusta ja tietotaitoa yritysten tarpeisiin.
• Asiantuntemusta yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.
• Oppilasresursseja yritysten käyttöön (mm. harjoittelut, harjoitustyöt ja opinnäytetyöt).
• Kehittämisresursseja yritysten kehittämistarpeisiin esim. palveluliiketoimintana.

Projektipäälliköt esittäytyvät

KesTechissä yritystäsi palveleva tiimi koostuu omien alojensa huippuasiantuntijoista. Älä epäröi ottaa yhteyttä, mikäli yrityksesi voisi hyötyä tutkimuksen ja koulutuksen tuomasta lisävoimavarasta.

Projektipäällikkö Reijo Hynynen, Savonia, reijo.hynynen@savonia.fi, p. 0447855576
Hynynen toimii Konetekniikan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotiimissä asiantuntijan tehtävissä. Hän on työskennellyt Savonialla syksystä 2020 lähtien. Nykyään hän toimii myös KesTech osaamiskeskittymän toiminnan projektipäällikkönä ja moninaisissa Ylä-Savon teollisuuden osaamisen kehittämistehtävissä. Hynynen on toiminut Ylä-Savossa teollisuuden kehitystehtävissä yli 23 vuotta. Laaja-alaista kokemusta on kertynyt monista yritysten kehittämisprojekteista, projektien suunnittelusta niiden toteutukseen ja raportointiin. Tuotannon kehittäminen ja esimiestyö ovat tuttuja ja hänellä on erityisosaamista toiminnanohjausjärjestelmätuntemuksessa ja tilaus-toimitusprosessin kehittämisosaamisessa.

Projektipäällikkö Taru Rahkonen, UEF, taru.rahkonen@uef.fi, p. 0504783557
Rahkonen on projektitutkijana Itä-Suomen yliopiston infrastruktuuri yksikössä SIB Labs:ssa. Hänen vastuullaan on spektrofotometristen, kromatografisten, mikrobiologisten ja työhygieenisten menetelmien kehitys yhdessä tiimin kanssa. Hän vastaa myös laiteperehdytyksistä mm. mikroskopointi, 2D-GC-MS ja spektrofotometri. Lisäksi tehtäviin kuuluvat konsultointi ja yritysyhteistyö eri hankkeiden parissa.

Projektipäällikkö Sulevi Komulainen, YSAO, sulevi.komulainen@ysao.fi, p. 040 177 2832
Komulainen toimii hankepäällikkönä YSAO:lla. Hänen hankesalkkuunsa kuuluvat teknologia-alan ja kansainväliset yhteistyöhankkeet. Hän on ollut tässä toimessa vuodesta 2019 lähtien. Komulaisella on laaja-alainen työkokemus teknologiateollisuuden palveluksessa eri tehtävissä useassa yrityksessä pääsääntöisesti Pohjois-Savossa. Hän on toiminut liiketoiminnan ja tuotannon esihenkilönä sekä muissa johtotehtävissä. Viimeisien vuosien aikana hän on erikoistunut strategiseen ennakointiin eri viitekehyksissä. Hän on osallistunut aktiivisessa roolissa Pohjois-Savon liiton, OPH:n ja EfVETin ennakointi- ja skenaariohankkeisiin.

Lisää tietoa KesTechistä löytyy verkkosivuilta www.kestech.fi.