opiskelijoita pöydän ääressä

Valtava valintakoerumba käynnissä Savonialla – 2400 jännittää opiskelupaikan puolesta

#SavoniaAMK

Savonian Microkadun kampuksella eletään jännittäviä aikoja, kun kevään valintakokeet tuovat kampukselle liki 2400 opiskelupaikasta haaveilevaa.

Savoniassa suurin osa valintakokeista tapahtuu sähköisellä AMK-valintakokeella. Tänä keväänä valintakokeet järjestetään kolmena päivänä ja jokaisena päivänä kokeeseen odotetaan 500–800 hakijaa. Eniten hakijoita on sosiaali- ja terveysalalle sekä tekniikan alalle.

– AMK-valintakokeen lisäksi Savoniassa järjestetään musiikin, tanssin ja muotoilun alalla omat valintakokeet toukokuussa sekä soveltuvuuskoe rakennusarkkitehtikoulutuksessa. Näiden lisäksi käytössä on muita sähköisiä valintatapoja, kuten valintakurssi ja haastatteluja, kertoo opiskelijapalvelujohtaja Anne Koskela.

Tavoitteena sujuva ja seesteinen valintakoekokemus

Valintakokeiden järjestäminen on melkoinen rutistus korkeakoululle. – Kokeita ryhdytään valmistelemaan jo vuotta ennen. Silloin varataan riittävä määrä opettajia ja muuta henkilökuntaa valvojiksi sekä tekniseksi tueksi. Lisäksi varataan sopivat tilat, joissa koe voidaan järjestää.

Jokaisessa ammattikorkeakoulussa on tekninen yhteyshenkilö sekä kokeen järjestelyn yhteyshenkilö. Nämä henkilöt seuraavat ja osallistuvat aktiivisesti valtakunnalliseen valintakoekonsortion työskentelyyn, jossa ohjeistetaan kokeen järjestelyt. Jokainen ammattikorkeakoulu järjestää kokeet samoja ohjeita noudattaen.

– Kokeen lähestyessä työtehtävät alkavat muuttua entistä konkreettisemmiksi. Ensin valmistellaan valintakoejärjestelmä, jotta hakijat ja oikeat kokeen sisällöt kohtaavat. Sen jälkeen valvojat perehtyvät kokeen järjestelyihin materiaalin avulla: miten koejärjestelmä toimii ja kuinka toimitaan eri tilanteissa esimerkiksi jos tulee sähkökatkos, hakijan kone rikkoutuu tai hakija saa sairauskohtauksen, Koskela kertoo.

Varsinaisena koepäivänä valmistellaan fyysiset tilat sopiviksi hakijoille. Sitä ennen sähkön saanti ja tietoverkkojen toimivuus sekä kuormitukset on mitattu.

Koepäivästä pyritään tekemään mahdollisimman sujuva, rauhallinen ja seesteinen. –  Tämä onnistuu sillä, että etukäteisvalmistelut on tehty huolella ja jokainen valvoja tietää prosessin vaiheet ja osaa toteuttaa ne sovitun mukaisesti.

Mitä valintakoe mittaa?

AMK-valintakoe on valtakunnallinen ja sen tekemisestä vastaa ammattikorkeakoulujen opiskelijavalintakonsortio. Koekysymykset tekee 100 hengen asiantuntijajoukko.

– He ovat eri alojen asiantuntijoita ja jokaisen keskittyy omaan osaamisalueensa. AMK-valintakokeessa mitataan korkeakouluvalmiuksia, joten siellä on eri osioita liittyen muun muassa päätöksentekotaitoihin, suomen tai ruotsin ja englannin kieleen, matemaattisiin taitoihin. Lisäksi esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalle hakevalta testataan eettisiä taitoja, Anne Koskela kuvaa.

Savonian omat valintakokeet laativat alan opettajat. Niissä testataan pääosin alalle soveltuvuutta, esimerkiksi musiikkipedagogin koulutuksessa testataan laajasti musiikin osaamista.

Iso joukko asiantuntijoita valmiudessa

AMK-valintakokeessa valvojia ja muita asiantuntijoita yhdellä koekerralla Savonialla tarvitaan 60. Osa heistä valvoo koetta varsinaisessa koetilassa, sen lisäksi tarvitaan käytävälle valvojia, jotka varmistavat, että ympäristö pysyy hiljaisena ja saattavat valvotusti hakijat kokeen aina vessaan.

Lisäksi mukana on tietoverkkojen ja tietotekniikan asiantuntijoita, joiden tehtävä on auttaa tarvittaessa tietoteknissä ongelmissa ja varmistaa, että tietojärjestelmät toimivat kokeen ajan. Koejärjestelmän pääkäyttäjiä on aina mukana kaksi tai kolme henkilöä. Heidän tehtävä on ratkoa mahdolliset ongelmatapaukset ja seurattava valtakunnallista tilannetta eli tuleeko jotakin tiedotetta konsortiolta, joka pitäisi kokeen toteutuksessa huomioida.

Mitä tapahtuu valintakokeen jälkeen?

Koska AMK-valintakoe on sähköinen, sujuu kokeen tarkastaminenkin sähköisesti.

– Kun pisteet on laskettu, ne siirretään opiskelijavalintajärjestelmään, johon on rakennettu kaavat, joiden perusteella ryhdytään tekemään laskentoja. Kun kaikki laskennat on tehty kaikissa Suomen ammattikorkeakouluissa, tarkastusten jälkeen todetaan tietojen olevan oikein, on aika julkaista tulokset. Hakija näkee omat pisteensä ja tuloksensa sähköisesti Oma opintopolku -palvelusta.

Varsinaisen opiskelijavalinnan lisäksi koejärjestelmästä otetaan tietoja tutkimuskäyttöön ja kehitystyöhön. – Valintojen ohella tehdään koko ajan tutkimusta. Seurataan kysymysten vaikeutta tai helppoutta, hakijoiden käyttämää aikaa ohjeisiin, tehtäviin ja yleensä kokeeseen, tutkitaan että miten kokeessa menestyneet menestyvät opinnoissa ja niin edelleen, Anne Koskela kertoo.