Yrittäjä, kiinnostaako kasvu? – LEAP-hanke tarjoaa mahdollisuuden menestykseen

LEAP-hankkeessa etsitään ratkaisuja pienten ja keskisuurten yritysten kasvuun liittyviin haasteisiin ja parannetaan yritysten edellytyksiä sekä osaamistasoa kasvun hallinnassa. Yhdessä yrityksen kanssa hankkeen asiantuntijat tunnistavat keskeiset kasvun ja kehittymisen mahdollisuudet ja pullonkaulat yritysanalyysin keinoja hyväksi käyttäen.

Verkostoitumisen ja vertaisoppimisen avulla yritys saa parhaan mahdollisen avun juuri kyseisen yrityksen kiperimpiin haasteisiin. Hankkeen palvelut on suunnattu Pohjois-Savossa sijaitseville pienille ja keskisuurille yrityksille, joilla on tahto kehittyä ja kasvattaa liikevaihtoaan merkittävästi.

– Yrityksen näkökulmasta hankkeessa on kyse kilpailukyvyn vahvistamisesta ja kasvuedellytysten parantamisesta, toteaa projektipäällikkö Lauri Kerman.

Pohjois-Savon alueella on useita potentiaalisia pieniä tai keskisuuria yrityksiä, jotka voivat kasvaa kansallisesti ja jopa kansainvälisesti merkittäviksi, kunhan ne saavat asianmukaista ohjausta kasvun tiellä. LEAP-liiketoiminnan kasvuloikka pienille ja keskisuurille yrityksille –hankkeessa luodaan edellytykset yrityksen kasvulle ja kansainvälistymiselle.

LEAP-hankkeessa vahvistetaan Pohjois-Savon pienten ja keskisuurten yritysten osaamista sekä niiden kasvun edellytyksiä ja siten maakunnan elinvoimaisuutta. Kasvun myötä mahdollistetaan uusien työpaikkojen syntyminen alueelle.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulu ja Kuopion alueen kauppakamari. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätietoja:

Lauri Kerman, projektipäällikkö
p. 044 785 6815, lauri.kerman@savonia.fi

Jarmo Viljaharju, liiketoiminta-asiantuntija
p. 044 785 6817, jarmo.viljaharju@savonia.fi

Seuraavien organisaatioiden logot: Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta, ELY, Kuopion alueen kauppakamari, Savonia-AMK, LEAP-hanke