Tekstinä Sitran megatrendit

Savonia-artikkeli: Näin käytät megatrendejä apuna hanketyössäsi

#SavoniaAMK

Sitra julkaisee megatrendikatsauksensa aina muutaman vuoden välein, viimeksi alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen on tapahtunut paljon. TKI-asiantuntijan näkökulmasta katsottuna uusimman trendikatsauksen vilkaisu tuottaa innostuneen ja inspiroituneen energialatauksen sijaan syvän huokauksen. Ilmastonlämpeneminen ja väestörakenteen ei-toivottu kehitys ovat toivottomia haasteita ratkaistavaksi yhden hankkeen aikana. Sitran johtavan tulevaisuusasiantuntijan Mikko Dufvan mukaan se ei ole tarkoituskaan. Hän kehottaa tulkitsemaan megatrendejä oman alan tai paikkakunnan näkökulmasta ja etsimään suurista haasteista mahdollisuuksia, joihin tarttua.

– Voimme esimerkiksi vastata hyvinvoinnin haasteisiin kehittämällä ja ottamalla käyttöön ratkaisuja ongelmien ennaltaehkäisyyn ja kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon. Näin voidaan vaikuttaa merkittävästi siihen, millainen on suomalaisten hyvinvointi tulevaisuudessa.

Dufvan mukaan ennakointi kannattaa, sillä yllätykset eivät yleensä synny tyhjästä, vaan niiden taustalla on joitain pidempiaikaisia muutoksia, jotka johtavat tiettyyn lopputulokseen. Näin oli koronapandemiassa ja tämä toteutui myös Venäjän hyökkäyssodassa.

– Muutosten ymmärtäminen auttaa hahmottamaan myös yllättävämpiä kehityskulkuja ja niiden synnyttämiä mahdollisuuksia.

Suuntaviivoja hankkeiden ideointiin

Megatrendejä tarkastellessa on hyvä muistaa, että ne eivät kerro siitä, millainen tulevaisuus vääjäämättä on. Ne auttavat ennemminkin tarvittavien toimenpiteiden tunnistamisessa, jotta ei-toivottu suunta saataisiin käännettyä. Megatrendit laittavat meidät myös ajattelemaan, mikä on oikeastaan se tulevaisuus, mitä TKI-toiminnassa hahmotellaan ja pohtimaan sitä, millaisia asioita teemme tässä hetkessä, jotta tulevaisuus olisi meidän kannaltamme parempi.

– Esimerkiksi jos on jo tiedossa jokin hanke, niin silloin megatrendit tarjoavat kokonaiskuvan, ikään kuin tarkistuslistan siitä, että mitä tulee huomioida hankkeen teemassa. Voidaan esimerkiksi pohtia, kuinka talouden uudistuminen, geopoliittinen kamppailu tai demokratian kehittyminen vaikuttavat jonkin hyvinvointiteknologian tarpeeseen, markkinoihin ja käyttöönottoon.

Sitran uusimmassa trendikatsauksessa huomiota kiinnitettiin myös muun muassa luonnon kantokyvyn murenemiseen ja hyvinvoinnin kasvaviin haasteisiin.

Kolme askelta hanketyön tueksi

  1. Nykyhetken työntö: tarkastele, millainen on muutosten kokonaisuuskuva ja mitä haasteita sieltä löytyy. Mihin suuntaan maailma kehittyy tällä hetkellä ja miten suuntaan voi vaikuttaa?
  2. Menneisyyden paino: pohdi, millaisia rajoituksia ja esteitä menneisyys asettaa meille. Mikä estää meitä pääsemästä eteenpäin?
  3. Tulevaisuuden imu: haaveile, miltä tulevaisuus voisi parhaimmillaan näyttää. Millaisia mahdollisuuksia haasteista kumpuaa?

Yhdistä nämä havainnot osaksi hankeaihiotasi tai käynnissä olevaa hankettasi ja mieti miten hanke on mukana rakentamassa parempaa huomista.

Työkaluja hanketyön tueksi

Megatrendit 2023 https://www.sitra.fi/julkaisut/megatrendit-2023/
Megatrendikortit https://www.sitra.fi/megatrendikortit/
Tulevaisuuskolmio https://www.sitra.fi/caset/tulevaisuuskolmio/

Kirjoittaja: Maiju Korhonen, viestintäasiantuntija, TK-toiminta, Savonia-ammattikorkeakoulu