Savonia

Savonia-artikkeli: Nopeasti sairaanhoitajaksi suomalaisille työmarkkinoille – nyt se on mahdollista!

#SavoniaAMK
#SavoniaUAS

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa vastataan terveysalan työvoimapulaan Suomessa. Hankkeessa on suunniteltu Valviran kanssa yhteistyössä koulutus, jolla sairaanhoitajaksi EU-/ETA maiden ulkopuolella tutkinnon suorittaneet voivat nopeasti päästä suomalaisille työmarkkinoille. Aiemmin nopea reitti on ollut mahdollinen vain EU-maissa valmistuneille sairaanhoitajille.

Kuva: Sairaanhoitajaksi Suomessa –hanke.
Haluan työskennellä sairaanhoitajana Suomessa, koska pidän työskentelystä ihmiset kanssa ja haluan tehdä parhaani tehdäkseni heidän elämänsä helpommaksi, kertoo proviisorina ja sairaanhoitajana kotimaassaan työskennellyt hankkeen koulutettava.
Kuva: Sairaanhoitajaksi Suomessa –hanke.

Koulutuksen helmikuussa aloittanut Venäjällä sairaanhoitajaksi valmistunut kertoo, että hän pitää ihmisten kanssa vuorovaikutuksesta. Hän muutti Suomeen vain yhdeksän kuukautta sitten. Tutkittuaan työmarkkinoita ja ymmärrettyään, että terveydenhuollon työntekijöitä täällä arvostetaan ja tarvitaan, hän päätti pätevöityä sairaanhoitajaksi myös uuteen asuinmaahansa. Hän kuuli Savonia-ammattikorkeakoulussa käynnissä olevasta Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeesta ja haki mukaan koulutukseen.

– Savonian kurssit ovat minulle erittäin mielenkiintoisia. Ne ovat minulle erittäin tärkeitä, koska työskentelen tällä hetkellä vanhustenhoitajana hoivakodissa. – Opettajat ovat erittäin kärsivällisiä ja huomioivat minua hyvin.

Meillä on koulutuksessa paljon tilannekohtaisia tehtäviä, ja esimerkkejä kuinka käyttäytyä oikein, mitä sanoa ikäihmisille sekä kuinka toimia oikein työtiimissä.

Venäjällä sairaanhoitajaksi valmistunut osallistuja,
Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutus

Toinen koulutuksessa alkukeväällä 2023 aloittanut kertoo saaneensa sairaanhoitajan koulutuksen kotimaassaan EU-/ETA-maiden ulkopuolella. – Muutin Suomeen elokuussa 2022. Haluan tehdä parhaani tehdäkseni ihmisten elämän helpommaksi, kertoo proviisorina ja sairaanhoitajana aiemmin työskennellyt hankkeen koulutettava.

Terveysalan suomen kielen oppiminen on a ja o

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen ensimmäinen suomen kielen kurssi alkoi keväällä 2023. Terveysalan suomea opiskellaan maksuttomilla verkkokursseilla, joihin kuuluu myös etätapaamisia opettajan kanssa. Kursseja on kahdella kielitaitotasolla, ja sopivan tason aloituskurssi valitaan yksilöllisesti. Tarjolla on alkeis- ja keskitasojen A2-, B1- ja B2-tasojen kursseja, joilla opiskellaan sairaanhoitajien työssään kohtaamia tilanteita: henkilötietojen pyytämistä, lääkityksestä keskustelemista ja kollegojen kanssa kommunikointia.

– Tehtävien puhekieliset esimerkit auttavat työskentelemään ja kommunikoimaan työpaikalla, kertoo koulutettava.

Kokemukset suomen kielen kursseista ovat olleet hyviä.

– Ensimmäinen A2-tason kurssi osoitti minulle, että voin oppia puhumaan, ymmärtämään, ajattelemaan ja täyttämään asiakirjoja suomeksi, kuvailee EU-/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajan tutkinnon hankkinut koulutettava. Kirjaaminen on tärkeä osa sairaanhoitajan työtä, ja sitä harjoitellaan erityisen paljon.

Valvira edellyttää ennen sairaanhoitajaksi pätevöitymistä B1- eli YKI3-tason kielitaitoa. – Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että sairaanhoitaja tarvitsee työssään itsenäisen kielenkäyttäjän tasoa B2 eli YKI4, painottaa Savonian suomen kielen ja viestinnän lehtori Kukka-Maaria Raatikainen. Terveysalan suomea 1, 2 ja 3 -kurssit on suunniteltu Savoniassa kaikkien hankkeessa olevien ammattikorkeakoulujen käyttöön – ja hankkeen jälkeen ne julkaistaan avoimina oppimismateriaaleina.

Olen erittäin tyytyväinen ja jatkan jatko-opintojani mielelläni.

Venäjällä sairaanhoitajaksi valmistunut osallistuja,
Sairaanhoitajaksi Suomessa -koulutus

Sairaanhoitajan työ innostaa – koulutus tarjoaa tiedon päivittämistä

Venäjällä sairaanhoitajan tutkinnon suorittanut kertoo, että sairaanhoitajan työ on mielenkiintoista.

– Voit työskennellä sairaalassa, olla leikkaussairaanhoitaja, työskennellä klinikalla ja tai olla suoraan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa vastaanotossa.

Hän kuvailee, kuinka Suomi on kiinnostunut hyvistä asiantuntijoista ja antaa erinomaista tukea maahanmuuttajille. Myös tulotaso motivoi häntä.

– Mutta tarvitset myös kutsumuksen ja halua työskennellä ihmisten kanssa.

Suomen kielen kurssit ovat vain osa Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen koulutusta. Suomen kielitaidon ollessa riittävä koulutettava voi aloittaa Orientaation suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon -kurssin, joka sisältää kolme teemaa potilasturvallisuudesta, eettisten periaatteiden kautta palvelujärjestelmään Suomessa. Kurssin on suunnitellut Laurea-ammattikorkeakoulu, ja sen voi suorittaa 100 %:sti verkkokurssina tai osallistua omassa ammattikorkeakoulussa järjestettyihin etätapaamisiin hoitotyön lehtorin kanssa.

– Jokainen koulutettava suorittaa myös lääke- ja nestehoidon täydennyskoulutusta sekä osoittaa osaamistaan taitopajoissa ja simulaatioissa. Näiden lisäksi koulutettava suorittavat yksilöllisen määrän harjoitteluja työelämässä sen mukaan, mitä osaamista heiltä puuttuu. Harjoittelupaikat hankitaan yhteistyössä ammattikorkeakoulun kanssa. Harjoittelun aikana on myös kirjallisia tehtäviä, jotka tukevat oppimista ja samalla nopeuttavat työelämään siirtymistä. Koulutus sisältää pakollisten opintojen ja harjoittelujen lisäksi mahdollisia sairaanhoitajan yleiseen osaamisvaatimukseen liittyviä lisäopintoja, jotka määritellään yksilöllisesti jokaisen oman osaamistason perusteella, kuvailee hoitotyön lehtori ja hankkeen projektikoordinaattori Savoniassa Leena Koponen.

Miten haet koulutukseen

Sairaanhoitajaksi Suomessa – Savonia: https://www.savonia.fi/paivita-osaamistasi/muu-jatkuva-oppiminen/sairaanhoitajaksi-suomessa-koulutus/
Hakulomake koulutukseen: https://events.savonia.fi/event/K6v75

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeen perustiedot

Sairaanhoitajaksi Suomessa -hankkeessa järjestään pätevöitymiskoulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat valmistuneet sairaanhoitajiksi EU-/ETA-maiden ulkopuolella. Hankkeen koulutuksen opiskelijoilla on EU-maiden ulkopuolella suoritettu tutkinto, kuten Diploma in Nursing tai Bachelor in Nursing.

Koulutuksen jälkeen on tarkoituksena, että Valvira myöntää hankkeessa koulutetuille oikeuden toimia Suomessa sairaanhoitajina.

Hankkeen tiedot ovat myös Valviran sivulla hakulomakkeen lisätiedoissa. Koulutus on maksuton, osallistuja maksaa Valviran ja YKI-todistuksen maksut itse (noin 1 000 euroa). Tässä on linkki opintojen esittelyyn ja Savonian hakulomakkeelle. Savonian koulutukseen on jatkuva haku kevääseen 2024 asti.

Koulutusta on viidessä eri korkeakoulussa, jotka ovat TAMK, Laurea, Turun AMK, OAMK ja Savonia. Laurea-ammattikorkeakoulu koordinoi koko hanketta ja tässä on koko hankkeen sivuston nettisivu: Sairaanhoitajaksi Suomessa.

Sairaanhoitajien kannattaa hakeutua lähimpään ammattikorkeakouluun opiskelemaan, sillä opiskeluun kuuluu myös harjoittelu ja mahdollisesti osaamisen arviointiin liittyviä lähitapaamisia sekä jonkin verran substanssikursseja kampuksilla.

Kirjoittajat:

Kukka-Maaria Raatikainen, suomen kielen ja viestinnän lehtori ja hankkeen projektityöntekijä, Savonia-ammattikorkeakoulu
kukka-maaria.raatikainen@savonia.fi

Leena Koponen, hoitotyön lehtori ja hankkeen projektikoordinaattori, Savonia-ammattikorkeakoulu
leena.koponen@savonia.fi