Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Insinööri (ylempi AMK), kehittyneet sähköenergia-
järjestelmät, verkko-
toteutus

Kehitä osaamistasi ja työelämää!

Koulutuspaikkakunta: verkkokampus
Laajuus: 60 op, 1,5–2 vuotta

Sähkömarkkina on murroksessa ja muuttuu nopeasti. Samaan aikaan sähköenergiajärjestelmät monipuolistuvat ja vaativat tekijöiltä uusia ratkaisuja energiantuotantoon, varastointiin, automaatioon ja tiedon analysointiin liittyen.

Insinööri (ylempi AMK), kehittyneet sähköenergiajärjestelmät -koulutus antaa valmiuksia johtaa, kehittää ja uudistaa sähköenergiajärjestelmiä tulevaisuuden tarpeisiin. Savonia Master Schoolin YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan mahdollisuuden verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden jakamiseen opiskelijakollegoittesi kanssa.   

Tutkinto-ohjelma on ensisijaisesti insinööreille (AMK) suunnattu työelämälähtöinen koulutuskokonaisuus. Koulutus toteutetaan verkkototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta.

Koulutus toteutetaan Savonia-ammattikorkeakoulun ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Opintojen sisältö

Koulutus kehittää opiskelijan osaamista tulevaisuuden sähköverkoista, hajautetuista sähköenergiajärjestelmistä, sähköenergian varastoinnista, digitaalisesta sähköverkosta, sähkötekniikan automaatioratkaisuista, sähkön data-analytiikasta ja johtamisesta.

Opiskelija saa myös valmiuksia oman alan tutkitun tiedon hankkimiseen, käsittelyyn ja soveltamiseen omassa työssään ja työn kehittämisessä.

Opinnot tarjoavat lisäksi mahdollisuuden verkostoitumiseen sekä asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoiden kanssa.

Julia opintojen kimpussa itkuhälytin paidan kauluksessa.

Julian tarina

”Olisi mukava olla lapsen kanssa kotona vähän pidempään ja samalla kehittää omaa ammattitaitoa. Niinpä hain muutamaan sopivaan koulutukseen ja valitsin Savonian YAMK-ohjelman.”

Opiskelija istuu auditoriossa ja käyttää kannettavaa tietokonettaan.

Savonia Master School

Työ- ja toimintaympäristön muuttuessa osaamisen kehittäminen ja uusimman tiedon hakeminen on tie työmarkkinoilla menestymiseen. Opiskelemalla ylemmän korkeakoulututkinnon Savonia Master Schoolissa kasvatat osaamistasi ja saat tietotaidon työelämän kehittämiseen. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativampiin tehtäviin.

Opiskelija opiskelee rennosti omalla sohvalla oleillen.

Opiskelu tekniikan alalla

Alaa opiskelet Kuopiossa Microkadun monipuolisella ja kehittyvällä kampuksella. Insinöörikoulutuksella on käytössään monipuolinen laboratoriokalustus.

Sähkötekniikan opiskelija työskentelee suurjännitekontissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. Savonia Master Schoolin YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin. 

Insinööri (ylempi amk) on englanniksi Master of Engineering (Amk-asetus 1129/2014).

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Sami Tiilikainen
Lehtori
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 6052

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu insinöörin (AMK) tutkinnon suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu soveltuva korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) tekniikan alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2024).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla todistuksen antajan nimi, nimike, allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 30

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf) 

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 3.4.2024 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Opintojen kesto on noin kaksi vuotta.

Opintojen rakenne:

  • koulutusalan ammattiopinnoista, 20 op
  • monialaisista valinnaisista opinnoista, 10 op
  • opinnäytetyöstä 30 op

Opetuksen toteutus

Koulutus järjestetään kokonaan verkossa. Verkkototeutus ei ole paikkaan sidottu, eli voit opiskella missä tahansa.

Osassa toteutuksia on ilta-aikaan järjestettyjä luentoja verkossa, jotka pääsääntöisesti myös nauhoitetaan, jolloin opiskelu on osittain myös aikaan sitomatonta. Osa opintojaksoista voi olla myös niin sanottuja non-stop toteutuksia, jolloin voi opiskella milloin se itsellesi parhaiten sopii oman opiskeluoikeutesi puitteissa.

Opinnäytetyö voidaan aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa, mutta käytännössä toinen opiskeluvuosi on varattu täysin sen tekemiseen.