Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), hyvinvointikoordinaattori, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi – pääsääntöisesti verkossa työskennellen 

Hyvinvointikoordinaattorin ylemmässä ammattikorkeakoulututkinnossa saat laaja-alaisen osaamisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.  

Hyvinvointikoordinaattori toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijana. Hän tuottaa ja kokoaa hyvinvointitietoa kehittämisen tueksi, laatii yhteistyössä verkostojen kanssa hyvinvointisuunnitelmat ja/tai -kertomukset sekä seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä edistävien tavoitteiden toteutumista.  

Savonia-ammattikorkeakoulun YAMK-koulutus antaa sinulle valmiuden kehittää ja koordinoida kuntalaisten tai organisaation asiakkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä monenlaisissa verkoistoissa (esimerkiksi kunnat, alueet, järjestöt, yhteisöt, seurakunnat).  Saat varmuutta kehittää hyvinvointia strategisesta näkökulmasta tutkittuun tietoon perustuen. Koulutus vahvistaa myös osallisuusosaamistasi. 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella kotipaikkakunnasta riippumatta, pääsääntöisesti verkossa työskennellen.  

Tutkintonimikkeet: 

 • bioanalyytikko (ylempi AMK) 
 • ensihoitaja (ylempi AMK) 
 • fysioterapeutti (ylempi AMK) 
 • kätilö (ylempi AMK) 
 • röntgenhoitaja (ylempi AMK) 
 • sairaanhoitaja (ylempi AMK) 
 • sosionomi (ylempi AMK) 
 • suuhygienisti (ylempi AMK) 
 • terveydenhoitaja (ylempi AMK) 

Opiskelija opiskelee etänä kotisohvalta.

Koulutuksen sisältö

Monimuoto-opinnot toteutetaan verkko-opintoina, mikä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa. Lähipäiviä on korkeintaan kaksi päivää kuukaudessa. Lähiopetusjaksot järjestetään pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin.  

Lukuvuoden 2023-2024 alustavat lähiopetuspäivät:

 • 15. – 16.9.2023
 • 29.9.2023
 • 12. – 13.10.2023
 • 16. – 17.11.2023
 • 14. – 15.12.2023
 • 11. – 12.1.2024
 • 15. – 16.2.2024
 • 21. – 22.3.2024
 • 25. – 26.4.2024
 • 24.5.2024

Opintojen alussa valitset asiantuntijuusopinnoista alakohtaisia opintoja 30 op. Alakohtaisia opintoja ovat: 

 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teoreettiset lähtökohdat ja rakenteet 5 op 
 • strateginen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 5 op 
 • hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuus 5 op 
 • osallisuuden vahvistaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op 
 • monialainen kehittäminen ja verkostotyö 5 op 
 • digitaaliset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 5 op 

Kevät 2023, 2. yhteishaku

Hakuaika

15.03.2023 – 30.03.2023

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2023 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2023 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Pirjo Turunen
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 5622

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan AMK-tutkinnon (bioanalyytikko, ensihoitaja, fysioterapeutti, kätilö, röntgenhoitaja, sairaanhoitaja, sosionomi, suuhygienisti, terveydenhoitaja) suorittaneille. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto tai vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) sosiaali- ja terveysalan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2023).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla työnantajan yhteystiedot, todistuksen antajan virallinen allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Viralliseksi allekirjoitukseksi hyväksytään todistuksen antajan omakätinen allekirjoitus tai sähköinen allekirjoitus (kaunokirjoitusfontilla tehty allekirjoitus ei ole virallinen). Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 30

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2023 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 100 pistettä, ja siitä on saatava vähintään 20 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä. Opiskeluaika on noin kolme vuotta. 

Opintojen rakenne: 

 • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op 
 • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op 
 • opinnäytetyö 30 op 

Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaa ja tukee henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa.  


Nainen ulkoilemassa talvimaisemissa.

Liisa Törnin tarina

"Ajattelen, että opiskelen tulevaisuuden alaa, joka varmasti nousee pandemia-ajan myötä täysin uuteen arvoon. Hyvinvointikoordinaattorit voivat tukea monella tavalla kansalaisia ja päättäjiä löytämään omat voimavarat, vahvuudet ja suvantopaikat elämässä, vaikka maailma ympärillä myrskyääkin."

Ihmisiä istumassa kirjastossa.

Opiskelu sosiaali- ja terveysalalla

Sote-alan ammattilaisille tarjoamme elinikäisiä urakehitysmahdollisuuksia. Ylemmän AMK-tutkinnon opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella. Myös työnantajasi hyötyy opiskelusta, koska koulutukseen sisältyvät kehittämistehtävät ja opinnäytetyö voidaan kohdentaa työyhteisöösi. Koulutuksen kotipesänä toimii Microkadun kampus Kuopiossa.

Opiskelija työskentelee kotitoimistolla.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen. 

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.