Tanssinopettajaopiskelijat tanssisalissa.

Tanssin-opettaja (AMK), päivä-toteutus

Tanssitaidetta ja pedagogiikkaa!

Koulutuspaikkakunta: Kuopio
Laajuus: 240 op, 4 vuotta

Tanssinopettajana olet tanssitaiteen ja pedagogiikan asiantuntija. Sinulla on vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot sekä laaja pohja monipuolisiin työtehtäviin.  

Savonia-ammattikorkeakoulun tanssinopettajan koulutuksessa yhdistyvät käytännönläheisyys ja kansainvälisyys sekä luonteva yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden ja muiden tanssin toimijoiden kanssa. Koulutus valmistaa sinut työelämän aitoon tarpeeseen: tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen lisäksi. Saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä.

Ammattitaitoiset kouluttajamme kannustavat sinua luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Valmistuttuasi osaat syventää monipuolisesti tietojasi ja taitojasi sekä tanssinopetukseen liittyvään osaamiseen että erilaisten yhteisöjen toimintaan tai kulttuuriin liittyvissä asioissa.  

Taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat projektien ja produktioiden kautta. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen taidelaitokset, tanssikoulut ja ammattilaisryhmät – esimerkiksi Kuopion konservatorio, Kuopion Kaupunginteatteri, Tanssiteatteri Minimi ja Itä-Suomen tanssin aluekeskus sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalit, kuten Kuopio Tanssii ja Soi -festivaali. 

Tanssin tarjoamat mahdollisuudet on Kuopiossa huiman laajat. Siksi Kuopio on julistettu tanssin kaupungiksi!

Koulutuksen sisältö

Savonian tanssinopettajan koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet.

Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä monialaisissa projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Näitä taitoja tarvitset tämän päivän työelämässä yhä enemmän.

Ammattitaitoinen ja osaava henkilöstömme kannustaa sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen turvallisessa oppimisympäristössä. 

Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.  Tanssiopettajan koulutus tarjoaa sinulle monipuolisesti eri tanssilajien opintoja.

img_8723-2

Miljan tarina

”Savoniassa opimme monipuolisesti tanssista ja pedagogiikasta. Jokainen tunti on mielenkiintoinen, koska kaikkia täällä opittuja taitoja tarvitaan työelämässä. Pääsemme tanssimaan ja liikkumaan koulussa paljon, mutta meillä on myös tärkeitä teoriaopintoja, jotka syventävät osaamistamme. Esitykset ja produktiot värittävät arkea tanssinopettajan opinnoissa!”

Tanssinopettajaopiskelija tanssisalissa.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat mm. tanssiesitykset ja muut kulttuuritapahtumat, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Tanssinopettaja opiskelijat tanssisalissa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.

Ilmakuva Kuopion Musiikkikeskuksesta.

Kuopion Musiikkikeskus kotipesänä

Musiikkia opiskellaan Kuopion Musiikkikeskuksen tiloissa, Kuopion keskustan kupeessa. Studio- ja salitiloja on myös Kotkankalliolla, Hermannin saleilla ja Haapakulmassa. Esityksiä järjestetään lisäksi Sotkulla, joka on ”black box” -tila teatteritekniikalla.

Tanssinopettaja opiskelijat tanssisalissa.

Tanssi somessa

Tutustu Savonian tanssin koulutukseen somessa.

Tanssijoita lavalla.

Kuopio – Tanssin kaupunki

Tanssin tarjoamat mahdollisuudet on Kuopiossa huiman laajat. Siksi Kuopio on julistettu tanssin kaupungiksi!

Uramahdollisuudet

Savoniasta tanssinopettajaksi valmistuneet työllistyä monipuolisesti tanssin kentällä. Voit toimia laajasti eri tehtävissä, esimerkiksi opettajana tanssioppilaitoksissa ja ammatillisella toisella asteella sekä tanssijana ja koreografina.

Koulutuksen laaja-alaisuus mahdollistaa toimimisen taidekasvatus- ja hyvinvointialoilla ja yrittäjänä sekä erilaisissa projekteissa teattereissa ja freelancerina. Voit itse vaikuttaa opintojesi aikana siihen, minkä tyyppisiin työtehtäviin olet ensisijaisesti suuntautumassa.

Työelämässä voit työllistyä myös erilaisissa hankkeissa. 

Kevät 2024, 2. yhteishaku

Hakuaika

13.03.2024 – 27.03.2024

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2024 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 27.3.2024 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 18
Ensikertalaiskiintiö: Ei käytössä
Hakukelpoisuusvaatimukset: Yleinen hakukelpoisuus

Opiskelijat valitaan valintakokeesta saatujen pisteiden perusteella.

Kaikki hakijat kutsutaan valintakokeeseen, joka järjestetään 27.-29.5.2024 Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio.

Valintakoe on hakijalle maksuton ja kestoltaan 1 – 3 päivää riippuen hakijan menestymisestä valintakokeessa. Hakija huolehtii itse mahdollisista matka- ja majoituskustannuksista. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä valintakokeessa.

Valintakokeessa arvioidaan hakijan tanssillisia ja pedagogisia valmiuksia. Kokeessa painottuvat hakijan tanssilliset taidot ja vuorovaikutustaidot, ilmaisukyky, luovuus, motivaatio ja kirjoitusviestinnälliset valmiudet. Koulutukseen hyväksytyksi tuleminen edellyttää tavoitteellista tanssin opiskelua ennen hakeutumista korkeakouluopintoihin.

Valintakokeen yhteispistemäärä on 100 pistettä ja valintakoe sisältää kolme osiota:

 1. Tanssilliset valmiudet (saatava vähintään 25/50 pistettä).
 1. Pedagogiset valmiudet (saatava vähintään 15/30 pistettä).
 1. Kirjalliset valmiudet (saatava vähintään 10/20 pistettä).

Hakijan tulee saada vähintään puolet jokaisen osion pistemäärästä, jotta valintakokeen tulos on hyväksytty.

Hakukohde ei ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Muualla suoritetun valintakokeen tulos ei kelpaa tähän hakukohteeseen, eikä suoritetun valintakokeen tulos muihin hakukohteisiin.

VALINTAKOKEEN SISÄLTÖ

1.     TANSSILLISET VALMIUDET, max 50 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan tanssillista osaamista ja valmiuksia kehittyä tanssin eri osa-alueilla. Osiossa korostuvat tanssillinen ilmaisevuus ja monipuolisuus sekä tekninen osaaminen. Lisäksi hakijan musikaalisuutta selvitetään tehtävänantojen yhteydessä.

2.     PEDAGOGISET VALMIUDET, max 30 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan pedagogista osaamista ja valmiuksia kehittyä taiteilijapedagogina ja taidekasvattajana. Haastattelun ja opetusnäytteen avulla selvitetään hakijan motivoituneisuutta ja soveltuvuutta hakemalleen alalle sekä vuorovaikutustaitoja ja kykyä argumentoida ja reflektoida. Hakija saa opetusnäytteen ohjeistuksen valintakokeessa.

3.     KIRJALLISET VALMIUDET, max 20 pistettä

Tässä osiossa tarkastellaan hakijan kykyä tuottaa tekstiä ja valmiuksia kirjalliseen pohdintaan. Hakija laatii esseen ja henkilökohtaisen opetussuunnitelman etukäteen ja tuo ne valintakokeeseen. Hakijan tulee tutustua tanssinopettajan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan (OPS) 2024 https://opinto-opas.peppi.savonia.fi/

3.1 Essee

Hakija laatii esseen aiheesta ”Tanssinopettajan työnkuva ja tulevaisuuden työllistymismahdollisuudet” ja tuo sen mukanaan valintakokeeseen.

Esseen tavoitteena on selventää hakijan ymmärrystä tanssinopettajan työnkuvan ulottuvuuksista sekä hakijan käsitystä tanssin kentän eri työtehtävistä. Esseen minimipituus on kaksi A4-liuskaa, riviväli 1,5 ja fonttikoko 12.

3.2 Henkilökohtainen opetussuunnitelma (HOPS)

Hakija laatii itselleen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS – tehtävä) ja tuo sen mukanaan valintakokeeseen.

Tämän tehtävän tarkoitus on selvittää hakijan opiskeluvalmiuksia sekä soveltuvuutta ja suuntautuneisuutta tanssin kentän eri tehtäviin.

Hakija kirjoittaa vastaukset annettuihin kysymyksiin:

 1. Millaista osaamista sinulla OPS:n näkökulmasta jo on? Perustele.
 2. Millaiseen osaamiseen tarvitset eniten tukea ja ohjausta? Perustele.
 3. Miten lähtisit opintokokonaisuuksien ja oppimistavoitteiden pohjalta rakentamaan henkilökohtaista opetussuunnitelmaasi?

Jos tarvitset vamman, sairauden, lukivaikeuden tai jonkin muun erityisen syyn vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, niitä tulee hakea viimeistään 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Tanssiteknisen syventymisen valinta

Tanssinopettajan koulutuksessa pääset opiskelemaan monipuolisesti balettia sekä nyky- ja jazztanssia. Voit syventää tanssiteknistä osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti valitsemalla omaa urasuunnitelmaasi tukevia opintoja, kuten katu- ja commercial -lajeja.

Opintosi etenevät henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opintojen rakenne

Tanssinopettajan opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opintojen kesto on neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

 • perusopinnot 20 op
 • ammattiopinnot 115 op
 • pedagogiset opinnot ja opetusharjoittelu 60 op
 • valinnaiset opinnot 15 op
 • harjoittelu 15 op
 • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot koostuvat tanssinopettajan opintoihin ja työhön liittyvistä perustiedoista sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot koostuvat tanssitekniikkaa ja -tietoa vahvistavista opinnoista, koreografiasta sekä monialaisista projekti- ja produktiotyöskentelystä. Syvennät tanssiteknistä osaamistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opinnoissa huomioidaan työelämän tarpeet.

Pedagogiset opinnot järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Pedagogisten opintojen myötä saat laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat kiinnostuksesi mukaan.

Harjoittelussa perehdyt käytännön työelämään ja hankit valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista ja auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö on oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Samalla prosessi syventää asiantuntijuuttasi valitsemassasi aiheessa. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio tai koostettu opinnäyte.

Opetuksen toteutus

Opetus järjestetään pääsääntöisesti lähi- ja kontaktiopetuksena arkisin ma–pe klo 8–18 välillä. Opinnoissa edistyminen vaatii aktiivista opetukseen osallistumista. Osa opetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja se kerrotaan toteutussuunnitelmassa.