Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

#musiikki ja tanssi #kulttuuriala

Tanssinopettajille on tilausta

Tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen lisäksi. Savoniassa saat koulutuksen, joka valmistaa sinut työelämän aitoon tarpeeseen. Valmistuttuasi sinulla on vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot sekä laaja pohja monipuolisiin työtehtäviin.

Savonian tanssinopettajan koulutuksessa yhdistyvät käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Savoniasta valmistuvana tanssinopettajana saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä.

Ammattitaitoiset kouluttajamme kannustavat sinua luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Valmistuttuasi osaat syventää monipuolisesti tietojasi ja taitojasi, oli kyse sitten tanssinopetukseen liittyvästä osaamisesta, tai esimerkiksi erilaisten yhteisöjen toimintaan tai kulttuuriin liittyvistä asioista.

Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitset tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Eri alojen kanssa tehtävien projektien ja produktioiden kautta myös taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen taidelaitokset, tanssikoulut ja ammattilaisryhmät, kuten Kuopion konservatorio, Kuopion Kaupunginteatteri ja tanssiteatteri Minimi sekä Itäinen tanssin aluekeskus sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalit.

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi


Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään toisessa yhteishaussa. Kevään 2021 osalta hakuaika päättyi 31.3.2021 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh. 044 785 7411


Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet.

Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen.

Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella.

Ennakkotehtävässä hakija laatii ohjeiden mukaisesti 2 videota ja palauttaa ne hakulomakkeelle 30.4.2021 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän perusteella kutsutaan enintään 40 hakijaa valintakokeeseen. Valintakoe järjestetään 31.5. – 1.6.2021 Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio.

Ennakkotehtävän ja valintakokeen yhteispistemäärä on 100 pistettä. Ennakkotehtävä pisteytetään 0-20 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty. Valintakoe pisteytetään 0-80 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 40 pistettä ja jokainen osio hyväksytysti läpi, jotta valintakokeen tulos on hyväksytty.

Ennakkotehtävästä ja valintakokeesta kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa.

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, täytä hakulomake ja toimita se liitteineen Savonian hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla

Tanssiteknisen syventymisen valinta

Koulutus antaa sinulle vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot ja hyvän yleissivistyksen muuttuvan työelämän tarpeisiin. Sinua kannustetaan luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteetin vahvistamiseen.

Tanssinopettajakoulutuksessa pääset opiskelemaan monipuolisesti balettia sekä nyky- ja jazztanssia. Opintojen aikana voit syventää tanssiteknistä osaamistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaan. Pedagogiikkaa ja teoriaa opiskellaan itse tehden ja tutkien. Perehdyt opinnoissasi myös improvisaatioon ja koreografian tekemiseen, ja pääset mukaan valmistelemaan tanssiesityksiä ja erilaisia produktioita.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPSin, jota päivität vuosittain. Ammatillisen kasvun etenemistäsi kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja eri lukukausien teemoilla.

Tavoitteenamme on auttaa sinua kehittymään luovaksi ammattilaiseksi, monipuoliseksi taiteilijaksi, tiedostavaksi pedagogiksi sekä innovatiiviseksi työelämän taitajaksi.

Savonia on aidosti kansainvälinen korkeakoulu, ja halutessasi voitkin suorittaa osan opinnoista ja syventää alasi tuntemusta lähtemällä ulkomaille opiskelijavaihtoon.

Opintojen rakenne

Tanssinopettajan opintosi ovat yhteensä 240 opintopistettä. Opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi vastaa 60 opintopistettä, joka tarkoittaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. Työsi koostuu mm. kontaktiopetuksesta, etä- ja itsenäisestä opiskelusta, verkko-opiskelusta sekä harjoittelusta. Kontaktiopetus tapahtuu pääosin ryhmäopiskeluna. Osana opintojasi pääset osallistumaan myös alan tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Alla on kuvattu opintojen rakennetta.

Perusopinnot 20 op:
Tanssinopettajan perusopinnot koostuvat perustiedoista tanssinopettajan opintoihin ja työhön liittyen, sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot 115 op:
Tanssinopettajan ammattiopinnot koostuvat tanssitekniikkaa ja -tietoa vahvistavista opinnoista, koreografiasta sekä monialaisista projekti- ja produktiotyöskentelystä. Opiskelija voi syventää tanssiteknistä osaamistaan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opinnoissa pyrimme huomioimaan työelämän tarpeet nyt ja tulevaisuudessa.

Pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op:
Tanssinopettajan tutkintoon sisältyvät ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa yhdessä järjestettävät kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Valinnaiset opinnot 15 op:
Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelu 15 op:
Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista, sekä auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö 15 op:
Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään samalla kun prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitsemaansa aiheeseen liittyen. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.


Miljan tarina

Olen aina tiennyt haluavani tanssista ammatin. Ennen opintojani olin kyllä tehnyt jonkin verran töitä tanssijana ja tanssinopettajana, mutta haaveenani oli tanssialan tutkinto ja tanssiminen täysipäiväisesti. Onnekseni opiskelupaikka Savoniaan avautui kesällä 2020!

Tyttöjä tanssiesityksessä.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat mm. tanssiesitykset ja muut kulttuuritapahtumat, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin syksyn 2021 opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tanssioppilaitoksissa ympäri Suomen. Valmistuneet ovat toimineet monipuolisesti tanssin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi taiteen soveltavan käytön parissa terveys- ja hyvinvointisektorilla, erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa tanssijoina, koreografeina ja opettajina, vapaan sivistystyön parissa sekä freelancer -tanssijoina ja koreografeina. Opinnot antavat virikkeitä myös alan yritystoimintaan.

Taiteen kenttä vaatii monipuolista osaamista ja siksi taidealojen osaamisen lähtötasovaatimus on huomattavasti korkeampi kuin muilla aloilla. Sinulta edellytetäänkin aiempia tavoitteellisia tanssiopintoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä halua työskennellä aktiivisesti oman osaamisesi kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi. Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla mm. tanssinopettaja, koreografi, taidepedagogi, tanssitaiteilija tai yrittäjä.