Tanssinopettaja (AMK), päivätoteutus

Tanssitaidetta ja pedagogiikkaa!

Tanssinopettajana työllistyt moniin erilaisiin työympäristöihin, perinteisen tanssin perusopetuksen lisäksi. Savoniassa saat koulutuksen, joka valmistaa sinut työelämän aitoon tarpeeseen. Valmistuttuasi sinulla on vahvat pedagogiset valmiudet, tekniset ja ilmaisulliset taidot sekä laaja pohja monipuolisiin työtehtäviin.

Savonian tanssinopettajan koulutuksessa yhdistyvät käytännönläheisyys, kansainvälisyys ja luonteva yhteistyö muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Savoniasta valmistuvana tanssinopettajana saat yleisen pedagogisen pätevyyden, joka on vahva valtti työelämässä.

Ammattitaitoiset kouluttajamme kannustavat sinua luovuuden kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen. Valmistuttuasi osaat syventää monipuolisesti tietojasi ja taitojasi, oli kyse sitten tanssinopetukseen liittyvästä osaamisesta, tai esimerkiksi erilaisten yhteisöjen toimintaan tai kulttuuriin liittyvistä asioista.

Savoniassa pääset osaksi kuuden eri koulutusalan muodostamaa yhteisöä, joka mahdollistaa sinulle monipuolisen kokemuksen eri alojen kanssa tehtävästä yhteistyöstä jo opiskeluaikanasi. Näitä taitoja tarvitset tämän päivän työelämässä yhä enemmän. Eri alojen kanssa tehtävien projektien ja produktioiden kautta myös taiteelliset tietosi ja taitosi karttuvat. Yhteistyökumppaneitamme ovat alueen taidelaitokset, tanssikoulut ja ammattilaisryhmät, kuten Kuopion konservatorio, Kuopion Kaupunginteatteri ja tanssiteatteri Minimi sekä Itäinen tanssin aluekeskus sekä kansalliset ja kansainväliset festivaalit.

Löydät meidät Instagramista @savoniatanssi ja Facebookista @Savonia Musiikki ja Tanssi


Koulutuksen sisältö

Savoniassa saamasi koulutus on suunniteltu ja toteutettu tanssialan työelämän tarpeet huomioiden, ja valtakunnallisia vaatimuksia noudattaen. Opintojesi keskeisiä asioita ovat tanssitekniset taidot, pedagogiikka, improvisaatio, koreografia sekä näitä tukevat teoreettiset aineet.

Opintojen aikana opit toimimaan eri koulutusalojen yhteisissä projekteissa ja produktioissa erilaisissa tehtävissä. Ammattitaitoiset ja arvostetut kouluttajamme kannustavat sinua luovuutesi kehittämiseen sekä oman opettaja- ja taiteilijaidentiteettisi vahvistamiseen.

Tanssinopettajalla on valmius elinikäiseen oppimiseen, kehittymiseen ja oman ammattitaidon ylläpitämiseen.


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Eeri Pihlajakari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 7411

Opiskelijavalinta ja valintakoe

Aloituspaikat: 17

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja valintakokeen perusteella.

Valintakokeen 1. vaihe toimii ennakkotehtävänä ja se toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Hakuajan päätyttyä hakijoille lähetetään sähköpostitse ohjeet Moodleen kirjautumisesta. Hakija laatii ohjeiden mukaiset videot ja palauttaa ne Moodleen viimeistään 30.4.2022 klo 15.00 mennessä. Ennakkotehtävän perusteella kutsutaan enintään 40 hakijaa valintakokeen 2. ja 3. vaiheeseen, jotka järjestetään 30.- 31.5.2022  Kuopion Musiikkikeskuksella, Kuopionlahdenkatu 23 C, 70100 Kuopio.

Ennakkotehtävän ja valintakokeen yhteispistemäärä on 100 pistettä. Ennakkotehtävä pisteytetään 0-20 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 10 pistettä, jotta tulos on hyväksytty. Valintakoe pisteytetään 0-80 pistettä ja hakijan tulee saada vähintään 40 pistettä ja jokainen osio hyväksytysti läpi, jotta valintakokeen tulos on hyväksytty.

Ennakkotehtävästä ja valintakokeesta kerrotaan tarkemmin valintakoeoppaassa (pdf)

Mikäli tarvitset sairauden tai vamman vuoksi yksilöllisiä järjestelyjä Savonian järjestämässä valintakokeessa, katso ohjeet Hakeminen-sivulta kohdasta Yksilölliset järjestelyt.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Tanssiteknisen syventymisen valinta

Tanssinopettajakoulutuksessa pääset opiskelemaan monipuolisesti balettia sekä nyky- ja jazztanssia. Voit syventää tanssiteknistä osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti valitsemalla omaa urasuunnitelmaasi tukevia opintoja.

Opintojesi alussa teet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jota päivität vuosittain. Ammatillisen kasvun etenemistäsi kuvataan opintovuosien tavoitteilla ja eri lukukausien teemoilla.

Opintojen rakenne

Tanssinopettajan opintojen laajuus on 240 opintopistettä. Opiskeluaika on noin neljä vuotta.

Opintojen rakenne:

  • perusopinnot 20 op
  • ammattiopinnot 115 op
  • pedagogiset opinnot ja harjoittelu 60 op
  • valinnaiset opinnot 15 op
  • harjoittelu 15 op
  • opinnäytetyö 15 op

Perusopinnot koostuvat tanssinopettajan opintoihin ja työhön liittyvistä perustiedoista sekä kieli- ja tutkimusopinnoista.

Ammattiopinnot koostuvat tanssitekniikkaa ja -tietoa vahvistavista opinnoista, koreografiasta sekä monialaisista projekti- ja produktiotyöskentelystä. Syvennät tanssiteknistä osaamistasi henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan. Opinnoissa huomioimme työelämän tarpeet.

Pedagogiset opinnot järjestetään yhdessä ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Opinnot sisältävät kasvatustieteelliset ja ainepedagogiset opinnot opetusharjoitteluineen. Koulutus antaa laaja-alaisen yleisen opettajan pätevyyden.

Valinnaiset opinnot tukevat asiantuntijuuden kehittymistä ja suuntautuvat opiskelijan kiinnostuksen mukaan.

Harjoittelussa opiskelija perehtyy käytännön työelämään ja hankkii valmiuksia erilaisten toimintatapojen ja työmenetelmien valintaan, käyttöön ja soveltamiseen. Harjoittelussa opitaan myös kehittämään asiakas- ja työelämälähtöisesti uusia ratkaisuja ja toiminnan laatua. Harjoittelu valmentaa työelämän vaatimuksiin syventämällä ammatillista osaamista ja auttaa työllistymään koulutusta ja suuntautumista vastaaviin tehtäviin.

Opinnäytetyö on opiskelijan työelämäläheinen oppimisprosessi, jota asiantuntijat tukevat, ohjaavat ja arvioivat. Opiskelija kehittää työelämää opinnäytetyöllään. Samalla prosessi syventää hänen asiantuntijuuttaan valitsemaansa aiheeseen liittyen. Opinnäytetyö voi olla kehittämistyö, tutkimuksellinen opinnäyte, produktio, projekti tai koostettu opinnäyte.


Tyttö tanssimassa.

Miljan tarina

"Savoniassa opimme monipuolisesti tanssista ja pedagogiikasta. Jokainen tunti on mielenkiintoinen, koska kaikkia täällä opittuja taitoja tarvitaan työelämässä. Pääsemme tanssimaan ja liikkumaan koulussa paljon, mutta meillä on myös tärkeitä teoriaopintoja, jotka syventävät osaamistamme. Esitykset ja produktiot värittävät arkea tanssinopettajan opinnoissa!"

Sormet pianon koskettimilla.

Taidokkaita tapahtumia

Kulttuurialan erityispiirteenä on kulttuuripalvelujen tuottaminen. Tällaisia palveluita ovat mm. tanssiesitykset ja muut kulttuuritapahtumat, joita opiskelijana pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan.

Kannettava tietokone ja kahvikuppi pöydällä.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen laajuus on 240 opintopistettä ja opiskeluaika noin 4 vuotta. Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Koulutuksesta valmistuneet työskentelevät tanssioppilaitoksissa ympäri Suomen. Valmistuneet ovat toimineet monipuolisesti tanssin kentän eri tehtävissä, esimerkiksi taiteen soveltavan käytön parissa terveys- ja hyvinvointisektorilla, erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa tanssijoina, koreografeina ja opettajina, vapaan sivistystyön parissa sekä freelancer -tanssijoina ja koreografeina. Opinnot antavat virikkeitä myös alan yritystoimintaan.

Taiteen kenttä vaatii monipuolista osaamista ja siksi taidealojen osaamisen lähtötasovaatimus on huomattavasti korkeampi kuin muilla aloilla. Sinulta edellytetäänkin aiempia tavoitteellisia tanssiopintoja, hyviä vuorovaikutustaitoja, sekä halua työskennellä aktiivisesti oman osaamisesi kehittämiseksi ja pedagogisten taitojen kartuttamiseksi. Valmistuttuasi tehtävänimikkeesi voi olla mm. tanssinopettaja, koreografi, taidepedagogi, tanssitaiteilija tai yrittäjä.