Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen, monimuotototeutus

Kehitä osaamistasi ja sijoita itseesi!

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto kehittää asiantuntijuuttasi ja antaa sinulle varmuutta liiketoiminnan kehittämiseen.  

Koulutuksessa täydennät omaa liiketalouden asiantuntemustasi ja hankit uutta osaamista liiketoiminnan, prosessien, henkilöstön ja hyvinvoinnin johtamisesta. Saat näkökykyä tulevaisuuden muutostarpeisiin sekä keinoja ja rohkeutta niihin tarttumiseen.  

Savonian YAMK-opinnot tarjoavat myös luontevan väylän verkostoitumiseen ja asiantuntijuuden vaihtoon opiskelijakollegoittesi kanssa. 

Koulutuksen käytyäsi osaat: 

  • strategisesti johtaa, kehittää ja uudistaa organisaation toimintaa tulevaisuuden tarpeisiin  
  • arvioida ja kehittää monipuolisesti omia esihenkilö- ja asiantuntijavalmiuksia 
  • toimia menestyksekkäästi esihenkilönä 
  • johtaa henkilöstön osaamista jatkuvasti muuttuvassa ja moninaistuvassa työyhteisössä 

Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena. Opiskelu onnistuu joustavasti työn ohella, pääsääntöisesti verkossa työskennellen. 


Koulutuksen sisältö

Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat verkkoympäristössä opiskelusta, intensiivilähipäivistä, itsenäisestä opiskelusta, käytännön työstä ja kehittämistehtävistä. Koulutus sisältää asiantuntijuutta syventäviä ammatillisia opintoja ja monialaisia valinnaisia opintoja. 

Lukuvuoden aikana kokoonnutaan muutamia kertoja lähiopetukseen intensiivipäiville. Intensiivipäivät ovat pääosin perjantaisin ja lauantaisin. 

Lähipäivien määrään ja rytmitykseen vaikuttavat myös opiskelijan omat valinnat ammatillisten opintojen ja monialaisten opintojen osalta. Monet opintojaksot voit suorittaa kokonaan verkossa omaan tahtiin.  

Liiketoiminnan kehittämisen YAMK-koulutuksessa vahvistat kehittämis- ja johtamisosaamiseesi liittyviä osa-alueita, kuten tulevaisuuden johtajuutta, liiketoiminnan luovaa kehittämistä, asiakkuuksien ja myynnin johtamista sekä strategista talouden ohjausta. Opintojen aikana sinulla on mahdollista kehittää osaamistasi myös esimerkiksi palvelumuotoilussa, työhyvinvoinnissa ja esihenkilöviestinnässä.  

Jos olet kiinnostunut yrittäjyydestä, valittavanasi on 5–15 opintopisteen laajuudelta yPolkuopintoja. YPolkuopintojen avulla voit edistää omaa liikeideaasi osana opintojasi. 

Opintojesi alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Koulutuksen vastuuopettaja yhdessä Savonian muun henkilöstön kanssa ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteittesi määrittelemisessä ja saavuttamisessa. 


Kevät 2022, 2. yhteishaku

Hakuaika

16.03.2022 – 30.03.2022

Hakeminen

Koulutukseen haetaan kevään 2022 toisessa yhteishaussa, hakuaika päättyy 30.3.2022 klo 15.00.

Hakulomakkeen löydät Opintopolusta www.opintopolku.fi.

Lisätietoja yhteishausta ja hakemisesta löydät Hakeminen-sivulta.

Kysyttävää hakemisesta? Ota yhteyttä

hakijapalvelut@savonia.fi
Puh. 044 785 7002

Kysyttävää koulutuksesta? Ota yhteyttä

Nina Huotari
etunimi.sukunimi@savonia.fi
Puh: 044 785 6911

Pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimukset

Hakukelpoisuuden antaa korkeakoulututkinto, esimerkiksi tradenomin (AMK), kauppatieteiden kandidaatin tai restonomin (AMK) tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös vanhamuotoinen opistoasteen tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto. Opistoasteen tutkintoja ei pääsääntöisesti ole enää voinut suorittaa 2000-luvulla. Esimerkiksi lähihoitajan, merkantin ja mekaanikon tutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja.

Tutkinnon lisäksi hakijalla täytyy olla vähintään kaksi vuotta (24 kk) liiketalouden alan työkokemusta tutkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Työkokemus

Hakukelpoisuuteen vaadittava kahden vuoden (24 kk) työkokemus täytyy olla kertynyt aikavälillä tutkintotodistuksen myöntämispäivästä heinäkuun loppuun (31.7.2022).

Työkokemus ilmoitetaan hakulomakkeella täysinä kuukausina. Osa-aikatyön tunnit tulee muuntaa kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuskuukausia vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Työkokemuksen määrä ja laatu tulee osoittaa työtodistuksin. Työtodistuksesta tulee ilmetä mm. organisaation nimi ja yhteystiedot, työsuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät, työtehtävät ja osa-aikatyön kohdalla työtunnit. Työtodistuksessa tulee myös olla todistuksen antajan nimi, nimike, allekirjoitus ja allekirjoituspäivämäärä. Voimassaolevasta työsuhteesta tulee pyytää työnantajalta väliaikainen työtodistus, mikäli työkokemuksen määrää ei voi todistaa muilla aikaisemmilla työtodistuksilla. Työsopimuksia ei voida huomioida.

Alan päätoiminen yrittäjyys voidaan hyväksyä myös työkokemukseksi. Todistaakseen yrittäjyyden hakijan tulee toimittaa YEL-vakuutustodistus (YEL= yrittäjäeläkevakuutus) ja ote Kaupparekisteristä (tai muusta vastaavasta, jossa näkyy yrityksen nimi, toimiala ja aika jolloin yritys on ollut toiminnassa).

Ulkomailla hankittu työkokemus todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. Mikäli työtodistus on kirjoitettu muulla kielellä kuin suomi, ruotsi tai englanti, on alkuperäiskielisen todistuskopion lisäksi toimitettava kopio virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemästä käännöksestä, josta tulee käydä ilmi kääntäjän nimi, allekirjoitus ja leima.

Huom! Ylempiin amk-tutkintoihin hakevien tulee liittää kopiot tutkinto- ja työtodistuksista Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä.

Opiskelijavalinta ja ennakkotehtävä

Aloituspaikat: 25

Opiskelijat valitaan ennakkotehtävän ja haastattelun yhteispistemäärän perusteella.

Ennakkotehtävän ohjeet (pdf)

Ennakkotehtävä julkaistaan Savonian nettisivuilla 16.3.2022. Ennakkotehtävä palautetaan liittämällä se Opintopolun hakulomakkeelle 6.4.2022 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävän palauttaminen määräajan jälkeen ei ole mahdollista.

Ennakkotehtävän maksimipistemäärä on 60 pistettä. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 20 pistettä, jotta se on hyväksytty.

Haastatteluun kutsutaan hakijat, joiden ennakkotehtävä on hyväksytty. Henkilökohtainen haastatteluaika ilmoitetaan sähköpostitse. Haastattelut järjestetään 23.5.2022 Zoom-etäyhteydellä. Haastattelun maksimipistemäärä on 40 pistettä ja siitä on saatava vähintään 10 pistettä voidakseen tulla valituksi.

Hakukohde ei ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Opiskelijavalinnan yleisperiaatteisiin voit tutustua tarkemmin Hakeminen-sivulla.

Pääaineen valinta

Pääainevalintaa ei liiketalouden YAMK-koulutukseen sisälly.

Koulutuksessa syvennät liiketoiminnan kehittämisosaamistasi.

Opintojen rakenne

Tradenomin YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 90 opintopistettä.

Opintojen rakenne:

  • syventävät alakohtaiset opinnot 30 op
  • monialaiset valinnaiset opinnot 30 op
  • opinnäytetyö 30 op

Anu Mustonen.

Anu Mustosen tarina

"Opinnot ovat tehneet arjen ilmiöistä ymmärrettävämpiä ja opinnoista saatu teoriatausta on vahvasti tukenut sitä suuntaa, johon haluamme liiketoimintaa ja esimiestyötä viedä. Työnantajani suhtautui opintoihin erittäin positiivisesti. Pystyin siis hyödyntämään työelämää ja sen haasteita oppimistehtävissä ja vastavuoroisesti oppimistehtäviä oman työni kehittämisessä."

Kampuksen aulatila.

Opiskelu liiketalouden alalla

Suuntaa rohkeasti eteenpäin urallasi ja paranna mahdollisuuksiasi työelämässä hankkimalla ylempi ammattikorkeakoulututkinto! Liiketaloutta opiskellaan Kuopiossa Microkadun kehittyvällä kampuksella. Kampus ja opiskelijat ovat tärkeänä osana Savilahden alueen kehittyvää yritys-, yrittäjyys- ja opiskelukeskeistä aluetta.

Pöydällä kannettava tietokone, kahvikuppi, kaksi lyijykynää sekä muistilappuja.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Koulutuksen sisältöä pääset tutkimaan tarkemmin opetussuunnitelman avulla.


Uramahdollisuudet

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot on suunnattu jo työelämässä toimiville korkeakoulututkinnon suorittaneille. YAMK-tutkinto laajentaa ja syventää osaamistasi sekä antaa tarvittavat teoreettiset tiedot alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimiseen.

YAMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden julkiseen virkaan kuin yliopistoissa ja muissa tiedekorkeakouluissa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Ylempi AMK-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Tradenomi (YAMK) on englanniksi Master of Business Administration (MBA).