Nora opiskelee tradenomi (YAMK) -tutkintoa

”Savonian tarjoama monimuotototeutus ja joustava mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa tekivät ratkaisustani helpon” – Nora opiskelee tradenomi (YAMK) -tutkintoa

Oli syksy 2020 kun aloitin jatko-opinnot Savoniassa. Olin 2017 valmistunut tradenomiksi ja tiesin jo silloin, että haluaisin saada tutkinnolleni jatkoa vielä jossakin vaiheessa.

YAMK-opinnot tuntuivat luonnolliselta jatkumolta aiemmalle tutkinnolleni ja oltuani pari vuotta työelämässä pankkialalla rahoituksen parissa, päätinkin hakea tutkinto-opiskelijaksi Savonialle. Myös yliopisto oli vaihtoehtona, mutta Savonian tarjoama monimuotototeutus ja joustava mahdollisuus suorittaa opintoja työn ohessa tekivät ratkaisustani helpon. Lisäksi kiinnostava ala liiketoiminnan kehittämisen parissa vaikuttivat valintaani. Tutkinto sisälsi paljon myös johtamisen opintojani, mikä kiinnosti minua.

Halusin tutkinnon tukevan myös ammatillista osaamistani ja koin, että työskennellessäni nopeasti muuttuvalla pankkialalla, tuo tutkinto antaisi minulle myös uran kannalta keskeisiä osaamisen kehittymisen mahdollisuuksia ja tukisi myös omia mielenkiinnon kohteitani urakehitystä ajatellen.

Opiskelu on tähän mennessä vienyt minulta reilut pari vuotta ja tällä hetkellä viimeistelen opinnäytetyötäni. Tavoittelen valmistumista parin kuukauden sisään. Opiskelu on kaiken kaikkiaan ollut joustavaa ja hyvin itsenäistä. Aikataulut ja kurssien suorittamisen ajankohdat on käytännössä saanut päättää kokonaan itse ja opintoja on voinut suorittaa omaan tahtiin, kuten itselle sopii.

Tutustumista opiskelija kollegoihin on myös tapahtunut, sillä osa kursseista on edellyttänyt muutamia viikonloppuja läsnäoloa koululla tai Zoomin päässä. Tietysti Covid-19-pandemia on vaikuttanut myös opintojen lähitoteutuksiin ja suurin osa niistä siirtyikin pandemian vuoksi etätoteutuksiksi.

Opiskelujeni aikana opin, että tutkinnon toteuttaminen vaatii sitä kuuluisaa oman työn johtamista ja priorisointikykyä, mutta toisaalta tutkinto antaa hyvin vapaat kädet suunnittelun ja toteutuksen suhteen. Toisinaan tasapainoilu työn ja opintojen välillä on ollut haastavaa ja vaatinut myös kykyä muuttaa suunnitelmia ja joustaa omista suunnitelluista aikatauluista.  Lisäksi työnantajan antama tuki ja mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi opintovapaata on ollut korvaamaton apu – näitä mahdollisuuksia kannattaa hyödyntää!

Tutkintoa pohtiville sanoisin, että  ehdottomasti kannattaa aloittaa opiskelu, sillä se kannattaa aina. Tutkinto on myös mielenkiintoinen ja kurssit ovat ajankohtaisia antaen työkaluja arkeen ja työelämään vietäväksi. Lisäksi sanoisin vinkkinä, että omalle itselle ja opiskelulle kannattaa antaa aikaa eikä yrittää sovittaa tekemistään mihinkään tiettyyn muottiin tai verrata toisiin – opiskelet itseäsi varten eikä elämän, tai opintojen, tarvitse olla valmiita jonain tiettynä ajankohtana tai tietyn ikäisenä. Keskity omaan juttuusi ja tee opintomatkastasi oman näköinen!

Nora opiskelee tradenomi (YAMK) -tutkintoa
Nora

Kiinnostuitko alasta? Tutustu koulutukseen