Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSASYV
NimiSosiaalialan asiantuntijuus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Nimi englanniksiExpertice in Social Services and Advocasy
Laajuus5 op
Osaamistavoitteet
-kehittää tavoitteellisesti omaa ammatti-identiteettiään ja ammatillisuuttaan
-tehdä näkyväksi sosionomin (AMK) osaamista eri tehtäväalueilla ja työnhaussa
-vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon asiakkaiden ja muiden toimijoiden kanssa
-toimia reflektiivisesti ja vastuullisesti erilaisissa arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa yksilö- ja yhteiskuntatasolla
Keskeiset sisällöt- Ammatillisuus, oikeudenmukaisuus ja asiantuntijuus sosionomin työssä eri työyhteisöissä ja erilaisten asiakasryhmien kanssa
- Sosionomin ammatti-identiteetti ja ammattieettiset ristiriidat
- Sosiaalialan ammattietiikka ja yhteiskunnalliset tehtävät
SuoritustavatSuoritustapa 1: Osallistuminen verkko-opiskeluun (kirjalliset oppimistehtävät), seminaarin lähiopetuspäivään sekä PLE:n esittely (opettajatuutori)

Suoritustapa 2: Kirjallisuustentti ja PLE:n esittely (opettajatuutori)
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliTentittävä kirjallisuus:

LEHTO-LUNDÉN, Tiina, TÖRRÖNEN, Maritta, HÄNNINEN, Katja,
JOUTTIMÄKI, Päivi, SALOVAARA, Petra, VEISTILÄ, Minna (toim.) 2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Tallinna: Gaudeamus.

LINDQVIST, Martti. 2016. Auttajan varjo: pahuuden ja haavoittuvuuden ongelma ihmistyön etiikassa. Kustannusyhtiö Otava.

PEHKONEN, Aini, VÄÄNÄNEN-FOMIN, Marjatta (toim.). Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalitutkimuksen vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus.

Muu kirjallisuus:

Arki, arvot ja etiikka. Sosiaalialan ammattihenkilön ohjeet. Talentian julkaisu 2017.
http://talentia.e-julkaisu.com/2017/eettiset-ohjeet/

HELMINEN, Jari (toim.), Gothóni Raili (kirj.) 2015: Osaamiseksi kokemus jokainen: näkökulmia oppimiseen ja hyvinvointialalla tarvittavan osaamisen muodostumiseen. Tallinna: United Press Global.

LAITINEN, Merja & HURTIG, Johanna 2006: Pahan kosketus, ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä.

SEPPÄNEN-JÄRVELÄ, Riitta & Vataja, Katri (toim.) 2009: Työyhteisö uusille urille: kehittäminen osaksi arjen työtä. PS-kustannus.
Edeltävät opinnotOpintojen loppuvaihe (6. - 7. lukukausi)
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira
Pohjolainen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.