Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSOSPÄ
NimiSosiaalialan päihdetyö
Nimi englanniksiWork with Substance Abusers in Social Sector
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija osaa:

- tunnistaa ja analysoida omaa suhdettaan ja asenteitaan päihteiden käyttöön sekä valmiuksiaan toimia päihdetyössä

-tietää päihdetyötä ohjaavan lainsäädännön ja muun sitä tukevan ohjeistuksen

- tunnistaa ja ymmärtää riippuvuusilmiön yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatasoisena asiana

- tunnistaa ehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen tarpeen sosiaalialan työssä ja osaa puuttua päihteiden käyttöön liittyviin haasteisiin yksilöiden ja perheiden sekä hyvinvoinnin tukemiseksi.

- tietää päihdepalvelujärjestelmän ja osaa toimia osana moniammatillista yhteistyöverkostoa

- ohjata ja tukea asiakkaita ja perheitä käyttäen päihdetyön työ- menetelmiä
Keskeiset sisällöt- Päihteet yhteiskunnallisena ilmiönä (sis. ainetietoisuus)
- Keskeinen päihdetyön lainsäädäntö, ohjeet ja suoritukset
- Ehkäisevän päihdetyön merkitys ja eri toimijoiden rooli
- Eri ikäisten tukeminen päihdetyön keinoin
- Riippuvuus ja sen ilmentyminen eri elämänvaiheissa, eri muodoissa ja toimintaympäristöissä
- Päihdekuntoutus, päihdepalvelujärjestelmä, päihdekuntoutus ja hoitoonohjaus
- Mini-interventio
- Päihdetyön työmenetelmät sosiaalialalla
Suoritustavat1) Aktivoivat luennot, opetuskeskustelut, simulaatioharjoitukset, tutustumiskäynnit, tentti

2) Verkko-toteutus
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Päihdehuoltolaki ja muut erikseen sovittavat lait ja asetukset

- Marjaliisa Havio, Maria Inkinen ja Airi Partanen 2014: Päihdehoitotyö, ISBN: 9789526317069


- Holmberg Jani 2016: Hoitajana mielenterveys- ja päihdetyössä, ISBN 978-951-37-6656-6

- Ehkäisevä päihdetyö Suomessa 2025 : ennakointitutkimus http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-444-1


- Huumetilanne Suomessa 2014, http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-414-4

- Vanhempi päihdepalveluissa : tuki, osallisuus ja yhteistoiminta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-214-0


tai muu erikseen sovittava materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöPolón Mira

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.