Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

SS22KM Sosionomin tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 SSVAI7
NimiKuntoutuksen työmenetelmät sosiaalialan työssä
Nimi englanniksiRehalibitation and Supporting the Client
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa
- kuvata kuntoutuksen historiallisen kehityksen nykypäivään
- nimetä erilaisten kuntoutujien, ryhmien, perheiden ja yhteisöjen kuntoutuksen lähtökohtia ja kuntoutustarpeita aiheuttavia tekijöitä
- arvioida asiakkaan työ- ja toimintakykyä erilaisissa toimintaympäristöissä hyödyntäen erilaisia toimintakykymittareita
- käyttää kuntoutumista tukevia työmenetelmiä
- kuvata kuntoutujalähtöisiä kuntoutumisprosesseja
-laatia miniammatillisen työryhmän jäsenenä kuntoutujalähtöisen kuntoutussuunnitelman
Keskeiset sisällöt- kuntoutuksen historia
- kuntoutuksen paradigma
- kuntoutus monitieteisenä ilmiönä
- toiminta- ja työkyvyn kehittyminen ja muutokset elämänkaaren erivaiheissa
- kuntoutusarvpeen arviointi osana moniammatillista tiimiä
- kuntoutujalähtöinen kuntoutumisprosessi
- kuntoutussuunnitelman rakenne ja sisältö
- moniammatillisisuus ja kuntoutujalähtöisyys kuntoutussuunnittelussa
- kuntoutus, motivaatio ja taloudelliset etuudet
- palveluohjaus
Suoritustavat- Osallistuminen lähiopetukseen, pienryhmätyöskentely, tehtävä kuntoutuksen paradigman muutoksista eri asiakasryhmiin peilaten, kuntoutussuunnitelman laatiminen ja esittäminen sekä työelämäläheiset työmenetelmäkokeilut, itsearviointi sekä toisen kuntoutussuunnitelman vertaisarviointi
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliJÄRVIKOSKI A, LINDH J & SUIKKANEN A. (2011) Kuntoutus muutoksessa. Lapin yliopistokustannus.

LAUNIAINEN H & SIPARI S. (2011) Lapsen hyvä kuntoutus käytännössä. Vajaaliikkeisten kunto ry.

PIKKARAINEN A. (2016) Gerontologisen kuntoutuksen käsikirja: OsaII, Ikääntyneiden arki-, koti-ja lähikuntoutus, varhaisvaiheesta ympärivuorokautiseen hoivaan. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

SEPPÄNEN-JÄRVELÄ R, AALTO Anna-Mari, JUVONEN-POSTI P, LAAKSONEN M ja TUUSA M. (2015) Yksilöllisesti räätälöity ja työhön kytketty. Kelan työhönkuntoutuksen kehittämishankkeen arviointitutkimus. Kelan tutkimusosasto.
Edeltävät opinnotEdellyttää 120 op sosiaalialan tutkinto-ohjelman pakollisia perus- ja ammattiopintoja.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöRatinen Auli

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.