Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DA21SP Muotoilun tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 DAPS100
NimiKäyttöliittymän muotoilu
Nimi englanniksiApplication Design
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus10 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa muotoilla käyttöliittymän sovelluksen ja esittää suunnitelmansa visuaalisesti. Opiskelija tuntee käyttöliittymän muotoilun menetelmiä ja käytäntöjä.

Opiskelija osaa toteuttaa käyttöliittymän suunnitteluprosessin ja konseptoinnin. Opiskelija osaa suunnitella käyttöliittymän ja siihen liittyvän sujuvan palvelupolun. Opiskelija osaa tehdä käytettävyystutkimusta.

Opiskelija osaa tunnistaa asiakkaan toimintaympäristön sekä sen käyttörajapinnat ja osaa luoda skenaariotyöskentelyn kautta asiakkaalle toimivan käyttöliittymän mallin.
Keskeiset sisällötKäyttöliittymään liittyvä asiakaslähtöinen suunnitteluprojekti.
Asiakkaan toimintaympäristön ja käyttörajapintojen tutkimus.
Asiakaslähtöinen skenaariotyöskentely ja palvelupolkujen rakentaminen.
Konseptointi, prototypointi ja sujuvan palvelukokemuksen testaus.
Projektin suunnitelma, toteutus, dokumentointi, esittäminen, raportointi ja arviointi.
SuoritustavatOpiskelija organisoi ja tekee käyttöliittymäsuunnitteluun liittyvän asiakasprojektin.
Ryhmäopetukseen osallistuminen, harjoitustehtävien tekeminen ja kirjallisuuteen tutustumine
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliKOLKO, J. 2014. Well-designed: how to use empathy to create products people love.
WEINSCHENK, S. 2011. 100 Things Every Designer Needs to Know about
Edeltävät opinnotMuotoilun perusopinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKares Antti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.