Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

DYI22KY Muotoilun (YAMK) tutkinto-ohjelma, InnoTech-liiketoiminta

Opintojen rakenne

Muotoilijan (ylempi AMK) opinnot ovat 60 opintopistettä. Täyspäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 op:n laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista (alakohtaiset ammatilliset opinnot ja opinnäytetyö, yht. 50 op) ja valinnaisista opinnoista (yhteiset opinnot, yht. 10 op). Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista vähintään 10 op laajuiset opinnot. Yhteisiin opintoihin voidaan sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja saman tasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin, kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö on laaja, soveltava kehittämis- tai tutkimustehtävä, jossa opiskelija osoittaa kykynsä soveltaa tutkimustietoa sekä tuottaa uusia ratkaisuja ja uudistaa työelämän käytäntöjä. Opinnäytetyönsä suunnittelun opiskelijat aloittavat jo opintojensa alkuvaiheessa. Opinnäytetyö voi liittyä innovaatioprosessin tuloksena syntyneeseen ratkaisuun tai muuhun opiskelijan valitsemaan aiheeseen. Opinnäytetyöhön sisältyy 5 opintopisteen laajuinen pakollinen opintojakso Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä.

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.