Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LL21SP Liiketalouden tutkinto-ohjelma

Asiantuntijuuden kehittyminen

Tradenomin opetussuunnitelma on laadittu niin, että
• tutkinto tuottaa työelämässä vaadittavan osaamisen ja
• koulutus varmistaa opiskelijan asiantuntijuuden kehittymisen.

Opiskelija
• laatii opiskelunsa tueksi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa aiemmin hankittu osaaminen tunnistetaan (sisältää vähintään 5 opintopistettä opiskelua vieraalla kielellä)
• vastaa opintojensa etenemisestä.

Savonian opettajat ja muu henkilöstö ohjaavat ja tukevat henkilökohtaisten tavoitteiden määrittelemisessä ja saavuttamisessa.
Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät yrityksen toimintaympäristöön, suunnittelevat liiketoimintaa, perustavat yrityksen virtuaaliseen Oivalla-ympäristöön ja toimivat yrityksessä erilaisissa rooleissa. Näin he saavat käsityksen yrityksen toiminnoista ja niiden kytkeytymisestä toisiinsa. Tavoitteena on lisäksi kehittää opiskelijoiden tiimityöskentelyvalmiuksia, kieli- ja viestintätaitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja.

Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana opiskelijat opiskelevat valitsemansa suuntautumisvaihtoehdon ohjelman mukaisesti.

Taloushallinnon osaaja

Suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa opinnoissaan hyvät valmiudet toimia erilaisissa pk-yritysten taloushallinnon tehtävissä sekä muissa taloudellista ajattelua vaativissa tehtävissä. Opinnot painottuvat pienten ja keskisuurten yritysten taloushallintoon. Opinnoissa perehdytään mm. kirjanpitoon, tilinpäätöksen laatimiseen ja verotukseen sekä johdon laskentatoimen eri osa-alueisiin kuten kustannuslaskentaan, budjetointiin ja suorituskyvyn analysointiin.

Opintojen jälkeen opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa taloushallinnon asiantuntijatehtävissä, kuten kirjanpitäjänä, palkanlaskijana, laskenta-assistenttina, controllerina, yritystutkijana, talouspäällikkönä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Myynnin ja markkinoinnin osaaja

Suuntautumisvaihtoehdon opiskelija saa opinnoissaan hyvät valmiudet toimia myynnin ja markkinoinnin asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä digitaalisessa, verkostoituneessa ja monikulttuurisessa liiketoimintaympäristössä. Opinnoissa perehdytään mm. liiketoiminnan ja asiakkuuksien analysointiin ja kehittämiseen sekä myynnin ja markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen. Lisäksi opiskelija valitsee 10 opintopisteen laajuisen vaihtoehtoisen ammattiopintokokonaisuuden.

Valmistuttuaan opiskelija pystyy toimimaan erilaisissa myynnin ja markkinoinnin asiantuntijatehtävissä, kuten myyjänä tai myyntineuvottelijana, markkinointiassistenttina tai myyntisihteerinä. Työkokemuksen karttuessa ammattinimike voi olla esimerkiksi asiakaspalvelupäällikkö, markkinointipäällikkö tai tuote- tai asiakkuuspäällikkö. 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.