Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

LY21SY Liiketalouden (YAMK) tutkinto-ohjelma, Liiketoiminnan kehittäminen

Opintojaksokuvaus

Koodi4 X991010
NimiHyvinvointi työyhteisössä
Nimi englanniksiWellbeing at Work
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpiskelija osaa määritellä työhyvinvoinnin käsitettä eri näkökulmista.
Hän osaa arvioida yksilön merkitystä työhyvinvoinnin rakentumisessa ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä työyhteisö- ja organisaatiotasolla.
Hän perehtyy eri organisaatioissa käytettyihin työhyvinvointisuunnitelmiin ja osaa analysoida organisaation ja verkostojen merkitystä työhyvinvointiin.
Hän osaa perustella kansallisella ja kansainvälisellä tutkimusnäytöllä työhyvinvointiin liittyviä ilmiöitä sekä soveltaa työhyvinvointiin liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita käytännön työssä.
Opiskelija osaa visioida tulevaisuuden työhyvinvoinnin haasteita kansallisesti ja kansainvälisesti.
Keskeiset sisällötTyöntekijän merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- Itsensä johtaminen

Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- Työyhteisön arvot, periaatteet, vuorovaikutus ja toimintatavat

Lähijohtaminen ja hyvinvoinnin edistämisen keinot sekä menetelmät
- Työyhteisötaidot ryhmä- ja tiimityössä

Organisaation ja verkostojen merkitys työhyvinvoinnin rakentumisessa
- Johtaminen, organisaation rakenne ja toiminnan ohjaaminen
- Verkostojen tuomat haasteet ja mahdollisuudet
- Osallistava johtaminen ja innovatiivisuus
- Oppimisen ja asiantuntijuuden kehittymisen mahdollisuudet

Kansainvälisten ja kansallisten muutosten vaikutukset organisaatioiden työhyvinvointiin
- Työhyvinvointiin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeet
- Työn ja työkulttuurin muutokset tulevaisuudessa
SuoritustavatSeminaareihin valmistautuminen ja osallistuminen, työhyvinvointisuunnitelmien analyysitehtävän tekeminen, ryhmätenttiin osallistuminen.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliYhdessä sovittava ajankohtainen kirjallisuus ja tieteelliset artikkelit.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaaSavonia-amk - ylempi amk - kaikille aloille yhteiset opinnot
YhteyshenkilöHeikkinen Marjo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.