Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOD21SVA Varhaisiän musiikkikasvatus -korkeakouludiplomi

Opintojaksokuvaus

Koodi4 JODVAR20
NimiOhjaus ja musiikillisten taitojen vahvistaminen 1
Nimi englanniksiGuidance and strengthening of musical skills 1
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- varhaiskasvatuksen peruslaulustoa
- nimetä musiikin eri elementit ja hyödyntää niitä lapsiryhmien ohjauksessa
- suunnitella, kehittää ja arvioida lapsen ja lapsiryhmän oppimista
- käyttää lapsille mielekkäitä ja keskeisiä oppimisen sisältöjä
- valita lapsille ominaisia varhaiskasvatuksen toimintatapoja
-valita lapsen kehitykseen sopivia musiikillisia työtapoja
- hyödyntää varhaiskasvatuksen soittimistoa
- kehittää instrumenttivalmiuksiansa itsenäisesti
Keskeiset sisällötLapsi toimijana ja oppijana, minä ohjaajana. Musiikkituokioiden suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen moniammatillisesti ja hyödyntäen musiikin eri elementtejä, liikettä ja kehollisuutta sekä rytmiikkaa ja taiteiden välisyyttä.
SuoritustavatKontaktiopetus, pienryhmätyöskentely, verkko-opinnot, vertaisoppiminen, itsenäinen opiskelu
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
MateriaaliRUOKONEN, Inkeri 2016: Esi- ja alkuopetuksen musiikin didaktiikka. Otava.
LINDEBERG-PIIROINEN, Anne RUOKONEN, Inkeri (toim.) 2017: Musiikki varhaiskasvatuksessa: käsikirja. Classicus.
Muu materiaali ilmoitetaan kurssin aikana.
Edeltävät opinnotEdellyttää 60 op (35 ov) laajuiset opettajan pedagogiset opinnot tai varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot (Varhaiskasvatuslaki 540/2018, 26 ja 27 §).
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöTurunen Hanna

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.