Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TF21SP Fysioterapeutin tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TFHAR29
NimiHarjoittelu 2
Nimi englanniksiPhysiotherapy Methods, Practice
Laajuus10 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOsaa toimia fysioterapian eettisten periaatteiden mukaisesti asiakastilanteissa. Osaa tehdä johtopäätöksiä asiakkaan tutkimustilanteesta ja tekee fysioterapiadiagnoosin. Osaa laatia konkreettiset ja mitattavat fysioterapiatavoitteet ja valita tarkoituksenmukaiset fysioterapiamenetelmät. Osaa käyttää fysioterapiamenetelmiä erilaisissa yksilö- ja ryhmätilanteissa eri toimintaympäristöissä. Osaa hyödyntää saamaansa palautetta ja tehdä itsearvioinnin. Osaa kertoa esimerkkejä fysioterapiapalvelujen tuottamisesta syntyvistä kustannuksista ja kuvata budjetin merkityksen ja sisällön.

Osaa analysoida asiakkaan fysiologisia kunto-ominaisuuksia ja osaa suunnitella ja ohjata asiakkaille tarkoituksenmukaisia voima-, koordinaatio-, kestävyys- ja liikkuvuusharjoitteita. Tietää AVEKKI-toimintatapamallin ja motivoituu toimimaan sen mukaiseesti tulevassa ammatissaan. Osaa vuorovaikutteisesti ennaltaehkäistä ja ammatillisesti hallita uhkaavia ja väivaltaisia tilanteita.
Keskeiset sisällöt- Harjoittelu fysioterapiayksiköissä (8 op)
- Fysiologisten kunto-ominaisuuksien harjoittaminen (1 op)
- Fysioterapiapalvelujen kustannukset ja budjetti
- AVEKKI-toimintatapamalli ja sen soveltaminen eri toimintaympäristöissä (1 op)
Suoritustavat- Harjoittelun suorittaminen
- Lähtötasokuvaus ja oppimistavoitteet sekä oman oppimisen arviointi blogiin kirjoitettuna
- Fysioterapiaseloste
- Fysiologisten kunto-ominaisuuksien harjoittaminen: osallistuminen oppitunneille
- Läsnäolovelvoite AVEKKI-tunneille
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöKääriäinen Raimo

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.