Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYPA21SY Kliininen asiantuntija, palliatiivinen hoito (YAMK)

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 S 1 K 2 S 2 K 2 KS 3 S 3 K
 
Syventävät ammattiopinnot
Kliininen asiantuntijuus palliatiivisessa hoidossa
4 TYPAAS1 Palliatiivisen hoidon asiantuntijana kehittyminen 5            
4 TYPAPO1 Potilaslähtöinen hoitotyön prosessi palliatiivisessa hoidossa 5            
4 TYPALA1 Laajavastuinen hoitotyö palliatiivisessa hoidossa 5            
4 TYPAIH1 Ihmislähtöinen palliatiivinen hoito     5        
4 TYPAVU1 Moninaiset vuorovaikutustilanteet palliatiivisessa hoidossa     5        
4 TYPAMO1 Monitieteinen tietoperusta ja moniammatillinen yhteistyö palliatiivisessa hoidossa   5          
4 TYPAOS1 Näyttöön perustuva osaamisen johtaminen ja kehittäminen palliatiivisessa hoidossa   5          
 
Opinnäytetyö
Opinnäytetyö
4 SAVYONT Opinnäytetyö           30  
   5 SAVYONT50  Menetelmäopinnot ja tutkimusviestintä 5            
   5 SAVYONT250  Opinnäytetyön toteutus   25          
 
Savonian yhteiset opinnot
Valinnaiset yhteiset opinnot
4 X991000 Strateginen ajattelu ja toimialan tulevaisuus 5 (NonStop)
4 X991006 Asiantuntijuus ja esimiestoiminta 5 (NonStop)
4 X991008 Working and Studying in International Environment 5 (NonStop)
4 X991010 Hyvinvointi työyhteisössä 5 (NonStop)
4 X991012 Digitalised Working Environment 5 (NonStop)
4 X991014 Innovaatio-osaaminen 5 (NonStop)
4 X991026 Vuorovaikutteinen viestintä esimiestyössä 5 (NonStop)
4 X991028 Yrittäjävalmennus 5 (NonStop)
4 X991030 Strateginen projektiosaaminen 5 (NonStop)
4 X991050 Business in Digital Health 5 (NonStop)
4 X991054 Successful Organisation 5 (NonStop)
4 X991056 Innovation Knowledge 5 (NonStop)
4 X991058 Expertise and Supervisory Work 5 (NonStop)
4 X9910601 Strategic Project Knowledge 5 (NonStop)
4 X991062 Strategic Thinking and Future Orientation 5 (NonStop)
4 X991064 Service Design         5    
4 X991066 Sustainable development in changing climate, what has it to do with me? 5 (NonStop)

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.