Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYKU21SY Kuntoutuksen tutkinto-ohjelma (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYKUED1
NimiKuntoutumisen edistämisen edellytykset ja vaikuttavuus
Nimi englanniksiEnhancement and Effectiveness of Rehabilitation
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- arvioida kriittisesti globaaleja, kansallisia, maakunnallisia ja alueellisia hyvinvointiin, terveyteen ja kuntoutumiseen liittyviä yhteiskunnallisia muutoksia ja niiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta
- analysoida kuntoutustoiminnan eettisyyttä, vaikuttavuutta ja laadukkuutta
- tehdä johtopäätöksiä toimenpiteiden ja toimintatapojen kehittämisen tarpeesta
Keskeiset sisällöt- Monialainen kuntoutuminen käsitteenä, ilmiönä ja yhteiskunnallisena toimintana
- Väestön hyvinvointi ja terveys sekä hyvinvointivajeet ja terveyserot kuntoutumisen lähtökohtana
- Kuntoutumisen vaikuttavuus, laatu ja niihin liittyvät eettiset kysymykset
- Kuntoutumistoiminnan kehittäminen ja tulevaisuus
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkkokeskustelut, oppimistehtävä, tentti ja vertaisarviointi
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali- Lindth Jari, Härkäpää, Kristiina, Kostamo-Pääkkö Kaisa ja Era Taina 2018: Sosiaalinen kuntoutuksessa. Lapland University Press. Rovaniemi.
- Muut aiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnot
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöÄijö Marja
Savolainen Katri

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.