Opetussuunnitelmat

#savoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

JOE21KINF Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen -erikoistumiskoulutus

Opintojaksotaulukko

Koodi Nimi 1 K 1 S 2 K 2 S 3 K 3 S 4 K 4 S
 
Infektioiden torjunta ja hygieniaosaaminen -erikoistumiskoulutus
4 INF10 Orientaatio opintoihin 2              
4 INF20 Infektioihin liittyvä lainsäädäntö ja ohjeistus 3              
4 INF30 Aseptiikka ja sen merkitys   10            
4 INF40 Hoitoon liittyvät keskeiset infektiot, niiden torjunta ja hoito 10              
4 INF50 Syventävät opinnot: työyhteisöön tehtävä kehittämistyö   5            

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.