Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TE22KM Ensihoitajan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TEHOEN19
NimiHarjoittelu: Hoitotason ensihoito 1
Nimi englanniksiInternship: Emergency Care in Advanced Level Practice 1
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- työskennellä ensi- ja hoitotyön arvojen ja periaatteiden mukaisesti hoitotason ensihoitotyössä
- vastata hoitotason ensihoitotyössä potilaan systemaattisesta tutkimisesta, tunnistaa ja ennakoida peruselintoimintojen häiriöt ja potilaan henkeä uhkaavat tilanteet sekä määritellä potilaalle työdiagnoosin ja arvioida potilaan hoidon tarpeen - soveltaa hoito-ohjeita hoitotason ensihoitotyössä
- toteuttaa turvallisesti hoitotason ensihoitotyössä käytettävät hoitotoimenpiteet
- hoitotason ensihoidon tutkimus- ja hoitovälineistön turvallisen käytön
- ohjata potilasta/läheisiä
- aseptisen ja ergonomisen toiminnan periaatteet
- turvallisen hoitotason ensihoitotyön lääke- ja nestehoidon sekä lääkelaskennan
- viestiä, kirjata ja raportoida ammatillisesti ja potilasturvallisesti
- työparityöskentelyn ensihoitotyössä
- toteuttaa moniammatillista yhteistyötä hoitotason ensihoitotyössä
- arvioida ja kehittää omaa hoitotason ensihoitotyön osaamistaan
Keskeiset sisällötHoitotason ensihoito. CV, infograafi ja video-CV.
SuoritustavatAmmattitaitoa edistävän harjoittelun hyväksytty suorittaminen. Osaamisen arviointi ja oppimisen reflektointi ja CV:n, infograafin ja video-CV:n laatiminen blogissa.
ArviointiasteikkoHyväksytty (S) - 0
Materiaali
Edeltävät opinnotKaikki edeltävät hoitotyön ja ensihoidon opinnot.
Muuta huomioitavaa
YhteyshenkilöSmahl Päivi

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.