Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TT22KP Terveydenhoitajan tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Terveydenhoitajakoulutuksessa osaamistavoitteena on, että valmistuvalla sairaanhoitajalla/terveydenhoitajalla on laaja-alainen ja vahva kliinisen hoitotyön, tiedon soveltamisen, kehittämisen ja arvioinnin osaaminen sekä valmius jatkuvaan oppimiseen. Koulutus on eurooppalaista ja suomalaista tasoa 6 (kansallinen viitekehys).Terveydenhoitajan/sairaanhoitajan osaamisprofiili muodostuu kompetensseista.

Terveydenhoitaja on hoitotyön ja erityisesti terveydenhoitajatyön, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntija elämänkulun eri vaiheissa. Terveydenhoitajatyön tietoperusta on hoitotieteessä, kansanterveystieteessä ja muissa terveystieteissä ja sitä täydentävät muut tieteenalat. Valmistuvalla terveydenhoitajalla on oltava vahvat kliiniset perustiedot ja -taidot ja osaamisen on perustuttava näyttöön. Terveydenhoitajatyön näkökulma on terveyden edistäminen, jolla tarkoitetaan sairauksia ennaltaehkäisevää, terveyttä rakentavaa ja terveyden edellytyksiä tukevaa ja luovaa toimintaa.
Terveydenhoitajakoulutus sisältää terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet, yleissairaanhoitajan osaamisalueet ja ammattikorkeatutkintojen yhteiset osaamisalueet (Arene ry), jotka täydentävät toisiaan.
Valmistuvan terveydenhoitajan ammatilliset osaamisalueet, joiden osaaminen on perusta terveydenhoitajan työlle eri terveydenhoitajatyön toimintaympäristöissä, ovat seuraavat:


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.