Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TYM22KY Mielenterveys- ja päihdetyön kehittäjä (YAMK)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TYMPAK1
NimiMielenterveys ja päihdepalvelujen asiakaslähtöinen kehittäminen
Nimi englanniksiDeveloping Customer-Oriented Mental Health Services and Services for Substance Abusers
Laajuus10 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- hyödyntää kehittämistyössä monipuolisesti ajantasaista tutkimustietoa
- käyttää ja soveltaa uudella tavalla jo olemassa olevia ja tutkimuksen ja näyttöön perustuvia vaikuttavia mielenterveys-
ja päihdetyön menetelmiä
- kehittää ja arvioida monitoimijaisesti uusia asiakaslähtöisiä ja osallistavia mielenterveyttä ja päihteettömyyttä edistäviä
menetelmiä
- hyödyntää oppimaansa ja kehittämäänsä menetelmää mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan edelleen kehittämisessä
Keskeiset sisällötMielenterveys- ja päihdetyön tutkitut ja vaikuttavat menetelmät (yksilö, yhteisö, väestötaso)
Mielenterveys- ja päihdetyön palvelu- ja hoitoketjut, palvelujen integraatio ja seuranta muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintakentässä
Asiakasymmärrys ja palvelumuotoiluosaaminen
Monitoimijaisen yhteistyön kehittäminen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointi
Menetelmien digitaalisuus, saavutettavuus ja esteettömyys
SuoritustavatAktiivinen osallistuminen lähiopetukseen, verkkokeskustelut, oppimistehtävä/tentti, seminaari, vertaisarviointi ja itsearviointi.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliAiheeseen liittyvät ajankohtaiset artikkelit, tutkimukset sekä kirjallisuus tarkennetaan opintojakson alussa.
Edeltävät opinnotEi vaadittavia edeltäviä opintoja
Muuta huomioitavaaOpinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa lähiopetus, itsenäinen opiskelu, verkkoympäristössä opiskelu, käytännön työ ja oppimistehtävät muodostavat kokonaisuuden.
YhteyshenkilöRissanen Marja-Liisa

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.