Opinto-opas

Vuonna 2022 alkavat ja sitä aiemmat koulutukset

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit

Savonian uuden opinto-oppaan (2023 ja tämän jälkeen alkavat koulutukset) löydät täältä.

Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

TB22SP Bioanalyytikon tutkinto-ohjelma

Opintojaksokuvaus

Koodi4 TBLABNOL
NimiLaboratorionäytteenotto ja laatu
Nimi englanniksiLaboratory Examinations and Quality
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tietää laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttisen vaiheen vaatimukset erilaisten näytetutkimusten osalta (veri-, virtsa-, mikrobiologiset ja histo-sytologiset näytteet)
- osaa ottaa suoni- ja ihopistosnäytteitä erilaisilla tekniikoilla
- osaa tehdä vieritestejä
- tietää laadunhallinnan käsitteet ja laatuun liittyviä suosituksia
-osaa toimia aseptisesti ja ergonomisesti
Keskeiset sisällöt- laboratoriotutkimusprosessin preanalyyttiseen vaiheeseen liittyvät toimintatavat ja käytänteet
- kansalliset ja kansainväliset suositukset ja standardit
- näytteenottotavat eri näytetutkimuksissa
- tekninen taito verinäytteiden ottamiseen ja vieritestien tekemiseen
- näytteiden käsittely ja kuljetus erilaisten näytetutkimusten osalta
- työ- ja potilasturvallisuus
- laadunhallinta
- aseptiikka, eristyspukeutuminen, ergonomiat
Suoritustavat- pakollinen osallistuminen harjoituksiin 100%
- annettujen tehtävien hyväksytty suorittaminen
- tentti
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliHoitotyön tutkimussäätiö. 2015. Potilaan ohjaus laboratorionäytteenottoon. Hoitosuositus.
Mäkitalo, O. ja Liikanen, E. 2013. Improving Quality at the Preanalytical Phase of Blood Sampling. International Journal of Biomedical Laboratory Science. 2 (1), 7-16
Labquality. 2018. Vieritestisuositus.
Tuokko, S., Rautajoki, A. ja Lehto, L. 2008. Kliiniset laboratorionäytteet. Opas näytteiden ottoa varten. Helsinki: Tammi
Muu opintojaksolla ilmoitettu materiaali
Edeltävät opinnotBioanalytiikan luonnontieteellinen tieto
Muuta huomioitavaaOpintojaksoon liittyy harjoittelua, jossa tarvitaan suojavaatetus
YhteyshenkilöKorhonen Ulla

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.