Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESP8060
NimiJohtaminen ja työhyvinvointi
Nimi englanniksiManagement Skills
Laajuus5 op
Vieraskielinen osuus1 op
OsaamistavoitteetOpintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään toimivan työyhteisön perustekijät sekä esimiestyön ja alaistaidon merkityksen osana työyhteisön menestystä. Tarkastelutasoina ovat yksikkö, tiimi ja erilaiset yksilöt. Opiskelija omaksuu työelämän keskeisimmät ajankohtaiset teemat, kuten etäjohtamisen, YT-tilanteet, työyhteisötaidot, itsensä johtamisen, jaetun johtajuuden, varhaisen puuttumisen, työhyvinvoinnin, työurien pidentämisen ja sosiaalisen median käytön rekrytoinnissa. Opiskelija harjoittelee myös englannin (1 op) taitojaan esimiestyön näkökulmasta.
Keskeiset sisällöt - Esimiestyö
- Liiketoimintastrategian toteuttaminen ja varmistaminen
- Yksikön johtaminen
- Osaamisen varmistaminen
- Motivointi ja palkitseminen
- Työhyvinvoinnista huolehtiminen
- Rekrytointi ja perehdyttäminen
- Työsuhteen päättäminen
- Muutosjohtaminen
- Johtajuus ja esimiesosaaminen
- Vakuuttava viestintä ja esimiestyön vuorovaikutustilanteet
SuoritustavatLuennot keskeisistä aihealueista, aktiivinen osallistuminen keskusteluihin, harjoitustehtävät ja raportin laadinta. Oppimisen tukena käytetään Moodle-oppimisympäristöä sekä kirjallisuutta (lihavoitu myös e-kirjana). Kurssin englanninkielinen osuus sisältää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä kotitehtäviä.
Arviointiasteikko0 - 5
Materiaali1. Hyppänen, Riitta: Esimiesosaaminen – liiketoiminnan menestystekijä. Edita Publishing Oy, 2013

2. Buchanan & Huczynski: Organizational Behaviour: An introductory text, 7th Edition, Prentice-Hall, 2010
3. Hokkanen, Simo & Strömberg, Oiva: Ihmisten johtaminen, Sho Business Development Oy, 2003
4. Opintojakson aikana jaettavat/ilmoitetut materiaalit, mm. ajankohtaiset artikkelit, joita jaetaan Moodlen kautta.
Edeltävät opinnotYrittäjyys ja liiketoiminta
Muuta huomioitavaaOpintojakson arviointi suoritetaan sekä raportin että harjoitustehtävien perusteella. Kokonaisosaaminen arvioidaan asteikolla 0-5. Englanti arvioidaan S (suoritettu) -merkinnällä. Hyväksytyn arvosanan saaminen edellyttää 40 % kokonaispisteistä ja englannin osuuden hyväksytysti suorittamista.
YhteyshenkilöTolppi Veli-Matti

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.