Opetussuunnitelmat

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

ES22KM Sähkö- ja automaatiotekniikan tutkinto-ohjelma (monimuotototeutus)

Opintojaksokuvaus

Koodi4 ESA8170
NimiSähkönjakeluverkkojen suunnittelu ja käyttö
Nimi englanniksiElectric Power Distribution Network Planning
Laajuus5 op
OsaamistavoitteetOpintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata sähkönjakeluverkon ja sen komponentit sähköteknistä suunnittelua varten. Opiskelija osaa mitoittaa pienjännite- ja keskijänniteverkon komponentteja standardien ja suositusten mukaan sekä tuntee mitoituksen taloudelliset periaatteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee pienjännite- ja keskijänniteverkon sähköteknisen mallintamisen sekä vikatilanteissa että normaalissa käyttötilanteessa. Opiskelija tuntee sähköaseman toimintaperiaatteet ja sähköaseman laitteet. Opiskelija tuntee pienjänniteverkon sulakesuojauksen ja keskijänniteverkon relesuojauksen periaatteet.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää sähkönjakelun tietokoneavusteisia suunnittelu- ja laskentaohjelmia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tietotekniikan soveltamisen mahdollisuuksia verkoston suunnittelussa ja käytön tukena. Verkostomallien avulla opiskelija osaa analysoida tehonsiirtoa, verkon suojausta ja käyttövarmuutta sekä sähkön laatuun vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tuntee myös sähkönjakeluverkon automaation perusteet ja osaa arvioida automaation hyötyjä ja mahdollisuuksia.
Keskeiset sisällötSähkönjakeluverkon suunnittelun ja käytön perusteet opiskellaan seuraavien osakokonaisuuksien kautta:
- Jakelu- ja siirtoverkkojen ominaisuudet, mallintaminen ja suunnittelutarve
- Suunnittelua ohjaavat standardit ja verkostosuositukset
- Verkkotietojärjestelmät ja sähköiset palvelut
- Pienjänniteverkon ja keskijänniteverkon suunnittelu ja dokumentointi
- Tehonjaon ja vikavirtojen laskenta, verkon mitoitus
- Sähkönjakelun automaatio
- Suunnitteluharjoituksia
SuoritustavatOpintojakso suoritetaan oppituntien pohjalta suoritettavalla kokeella ja hyväksytysti suoritetuilla harjoitustöillä. Oppitunteihin sisältyy luentoja sekä lasku- ja suunnittelutehtäviä. Verkkotietojärjestelmällä tehtävät harjoitustyöt ovat osittain henkilökohtaisia, osittain ryhmätöitä.
Arviointiasteikko0 - 5
MateriaaliMateriaali jaetaan Moodlessa. Harjoituksissa käytetään verkkotietojärjestelmää, jonka käyttö vaatii erikseen sovitun luokkatilan.
Edeltävät opinnotElectric Power Distribution
Muuta huomioitavaaHarjoitustöiden osalta opintojaksoa ei voi suorittaa verkkototeutuksena.
Monimuotoryhmän toteutus integroidaan päiväopetukseen.
YhteyshenkilöRouvali Juhani

<< Takaisin opintojaksotaulukkoon

 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.