Opetussuunnitelmat

#SavoniaAMK

Kulttuuriala, Muotoilu
Kulttuuriala, Musiikki ja Tanssi
Luonnonvara-ala
Matkailu- ja ravitsemisala
Sosiaali- ja terveysala, Iisalmi
Sosiaali- ja terveysala, Kuopio
Tekniikan ala, Kuopio
Tekniikan ala, Varkaus
Liiketalouden ala, Kuopio
Savonian monialaiset opinnot
Savonian valintakurssit
Lähtökohdat Osaamistavoitteet Opintojen rakenne Asiantuntijuuden kehittyminen Toteutus Opintojaksotaulukko

EYDA22KY Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla (YAMK)

Opintojen rakenne

Digitalisaation asiantuntija sosiaali- ja terveysalalla ylempi AMK -opinnot ovat 60 opintopistettä.

Täyspäiväisesti opiskelevalla opetussuunnitelman mukaan yksi opiskeluvuosi tuottaa 60 opintopistettä, mikä vastaa 1600 tuntia opiskelijan työtä. YAMK-opintojen opiskeluaika vaihtelee erilaisten koulutus- ja työtaustojen sekä yksiköllisen opiskeluaikataulun vuoksi. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon 60 op:n laajuinen koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta ja 90 op:n laajuinen koulutus 2 – 3 vuotta. Aikaisemmin hankittu osaaminen ja sen hyväksi lukeminen voi vaikuttaa opiskeluaikaa lyhentävästi.

Tutkinto-ohjelman rakenne on kuvattu seuraavassa kuviossa. Opinnot muodostuvat pakollisista opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Opiskelija valitsee Savonian YAMK-koulutusten yhteisistä opinnoista vähintään 10 op laajuiset opinnot. Yhteisiin opintoihin voidaan sisällyttää myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja saman tasoisia opintoja. Opiskelija voi sisällyttää tutkintoonsa myös muita HOPS:in mukaan suunniteltuja saman tasoisia opintoja. Opiskelusuunnitelmaan voidaan hyväksyä tutkinnon laajuuden ylittäviä opintoja silloin kun nämä eivät pidennä tutkinnon laajuutta vastaavaa opiskeluaikaa.


 

Pidätämme oikeuden opetussuunnitelmien muutoksiin mm. opiskeltavien sisältöjen päivitystarpeiden takia.